Essays about: "Statutory Audit"

Showing result 6 - 10 of 25 essays containing the words Statutory Audit.

 1. 6. Redovisningskonsultens och revisorns betydelse för information i förvaltarberättelser vid konkurs : en studie utifrån revisionspliktens avskaffande

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Joel Sitbon; [2016]
  Keywords : Förvaltarberättelse; Konkursförvaltning; Revisionsplikt;

  Abstract : När ett företag går i konkurs ska en konkursförvaltare anlitas för avveckling av gäldenärens verksamhet. Konkursförvaltaren upprättar en så kallad förvaltarberättelse. Den beskriver konkursboets tillstånd och orsakerna till konkursen. READ MORE

 2. 7. Increased use of marketing in the audit industry : Effect on independence price and quality

  University essay from Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Author : Emil Hansson; Fredrik Löfvendal; [2016]
  Keywords : Audit; Marketing activities; Independence; Price; Quality;

  Abstract : Background: The concept of marketing is quite new to the audit industry, prior to 1978 all marketing of audit services were strictly forbidden. In 2010, the statutory audit was abolished in Sweden forcing auditors to market their services to convince their clients that they still should hire an auditor. READ MORE

 3. 8. Regional Difference in Perceived Internal Benefit of Auditing : A quantitative study on companies from different Swedish municipalities

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Andreas Bjerveus; David Emilsson; [2015]
  Keywords : ;

  Abstract : Problem background and problematization: Since the law amendment regarding the statutory audit back in 2010, small companies have given the opportunity to opt-out auditing. The benefits of auditing have been studied and debated before, but there is a lack of knowledge regarding the internal benefits for the company. READ MORE

 4. 9. Avskaffandet av revisionsplikten : en litteraturstudie över intressenters inställning

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Andreas Caringe; Emil Mossberg; [2015]
  Keywords : revision; revisionsplikt; litteraturstudie;

  Abstract : Revision är en granskning av ett företag. I uppsatsen avser revision granskningen av företagets finansiella information. Revision var lagstadgat i Sverige för samtliga aktiebolag till 2010 då revisionsplikten togs bort för små aktiebolag. Det finns en rad olika åsikter om vilka effekter avskaffandet fick. READ MORE

 5. 10. Audit in Change: An Analysis of the EU Audit Reform on Statutory Audit for the Case of Germany

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Lisa Maier; Laura Warkotz; [2015]
  Keywords : EU Audit Reform; Germany; Program Impact Theory; Regulation EU 537 2014; Directive 2014 56 EU; Business and Economics;

  Abstract : The purpose of this paper is to add knowledge to the understanding in which way the measures of the audit reform are in accordance with the EC’s intended objectives. This is examined for the case of Germany. The study further contributes to the program impact theory by applying this theory to a new research area.. READ MORE