Essays about: "Stina Andersson"

Showing result 1 - 5 of 13 essays containing the words Stina Andersson.

 1. 1. Swedish toddlers’ use of turn-final gaze in dyadic child-parent interaction

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Author : Stina Andersson; [2018]
  Keywords : Turn-taking; gaze; child-parent interaction; pragmatics; questions; Turtagning; blick; barn-förälder-interaktion; pragmatik; frågor;

  Abstract : Turn-final gaze at the interlocutor has been suggested to fill different functions in conversation: being monitoring, regulatory or response-seeking. 16 Swedish toddlers use of turn-final gaze in dyadic interaction with their parents was investigated at the ages 1;0, 1;6, 2;0, 2;6 and 3;0. READ MORE

 2. 2. Frasbrand i Västra Götaland 2015 – kartläggning av utbrottet och djurägarnas perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Stina Andersson; [2018]
  Keywords : Frasbrand; clostridium chauvoei; utbrott; sporer; överlevnad;

  Abstract : Under 2015 pågick ett större sjukdomsutbrott bland nötkreatur i trakterna kring SkaraFalköping. Ett stort antal djur insjuknade och dog i frasbrand. Oron bland traktens djurägare var stor och bakgrunden till varför djuren insjuknade var okänd för både veterinärer och lantbrukare. READ MORE

 3. 3. A Comparative Study of Mayan Archaeology : A Case Study of the Regional Spatial Differences in the Mayan Natural- and Urban Landscapes

  University essay from Uppsala universitet/Arkeologi

  Author : Cajsa-Stina Andersson; [2018]
  Keywords : Maya; Spatial-Patterns; Agriculture; Natural-landscape; Urban-Landscap; Maya; Rumsliga-Mönster; Agrikultur; Naturligalandskapet; Stadslandskapet;

  Abstract : Under lång tid har mayafolkets landskap, av arkeologer, ansetts vara homogent. Detta har bidragit till tolkningen att det förhållande som mayabefolkningen hade till sin urbana levnadsmiljö respektive omgivande topografi, likväl som förhållande till det kulturella livet har sett likadant ut oberoende av region. READ MORE

 4. 4. Verbal contents of repetitions in Swedish child-directed speech

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Author : Stina Andersson; [2016]
  Keywords : Child-directed speech; repetitions; first language acquisition; word classes; sentence types; item-based constructions; Barnriktat tal; repetitioner; förstaspråksinlärning; ordklasser; satstyper; item-based constructions;

  Abstract : Repetitions in child-directed speech (CDS) have been shown to vary over time, and are suggested to affect first language acquisition. Correlations between verbal contents of repetitions in CDS and children’s language development have been suggested. The verbal contents of repetitions in Swedish CDS have not yet been investigated. READ MORE

 5. 5. The Effect of a Dynamic LED Light Intervention on Sleep Quality of Adolescent Students

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Author : Stina Andersson Eriksson; Karin Wingren; [2016]
  Keywords : Sleep quality; Adolescence; Light measurements; Activity tracker; Circadian rhythm; School environment; Keywords: Dynamic LED light; Technology and Engineering;

  Abstract : Objective: Previous studies have revealed positive effects on subjective alertness, performance and general sleep patterns, with exposure to light conditions adapted to time of day according to the circadian system. This study aimed to investigate the impact of a dynamic LED light intervention on sleep quality of adolescent students. READ MORE