Essays about: "Stockholms Län"

Showing result 1 - 5 of 78 essays containing the words Stockholms Län.

 1. 1. Electrification of Heavy Transport Vehicles in Stockholm Sweden

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Joel Amb; Rikard McPherson; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : Sweden wants to reach its climate goals and one important step towards doing so is to lower road emissions. Today heavy transport constitutes 5% of all vehicles on the road in Sweden but are contributing to 25% of all CO2 road emissions. READ MORE

 2. 2. Analysis and optimization of a dissolved air flotation process for separation of suspended solids in wastewater

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Author : Oskar Bäck; [2021]
  Keywords : Dissolved air flotation; Effluent recycle rate; Optimization; Recycle flow pressurization; Wastewater;

  Abstract : Margretelund wastewater treatment plant (WWTP) operated by the water utility Roslagsvatten AB, wasbuilt in 1956 and is located in Åkersberga town, Stockholm County, Sweden. Margretelund WWTP waslast renovated in 1999, and has been operated with the same physical, chemical, and biological processessince then. READ MORE

 3. 3. The Potential of Electrification in reducing Emissions from Passenger Cars in Stockholm County by 2030 : A Modeling Study of the Potential of Plug-In Hybrids and All-Electric Cars in reducing Greenhouse Gas Emissions and Air Pollution

  University essay from KTH/Transport och systemanalys

  Author : Arvid Hedbäck; [2021]
  Keywords : electric cars; electrification; Stockholm; 2030; modeling; Scaper; HBEFA; CO2; air pollution; nitrogen oxides; NOx; hydrocarbons; HC; particulate matter; PM10; PM2.5;

  Abstract : This study examines the potential of electrification in reducing greenhouse gas emissions and air pollution from passenger cars in a short- to mid-term time perspective. Using Stockholm County as a case study, this has been done in a three-step process by modeling the relative change in emissions between 2019 and 2030. READ MORE

 4. 4. Evaluating information visualization's impact on prostate cancer research workflow

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Robin Gabrielsson Setterwall; [2021]
  Keywords : HCI; Information visualization; evaluation; medicinal data; prostate cancer.;

  Abstract : Prostatacancer är en vanligt förekommande sjukdom i Sverige. För att få bukt med sjukdomen krävs att mer resurser sätts in för att effektivisera forskningen inom området. READ MORE

 5. 5. Skogens prioritet i kommunal planering och förvaltning : skogsvård och skogsskydd i Vallentuna kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Josefin Isaksson; [2021]
  Keywords : tätortsnära skog; kommunal skogsförvaltning; samhällsplanering; översiktsplanering; GIS; naturvårdande skötsel;

  Abstract : För att kunna hantera klimatförändringarna och urbaniseringen i dagens samhälle, är det av stor vikt att den kommunala samhällsplaneringen prioriterar grönstrukturen, både gällande planering och skötsel. Skogen har en unik möjlighet till att reducera den globala uppvärmningen, och är därför i fokus för denna uppsats. READ MORE