Essays about: "Storage temperature"

Showing result 1 - 5 of 372 essays containing the words Storage temperature.

 1. 1. Påverkan av tid och temperatur vid analys av pH i träckprov från häst

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Olivia Ahlstedt; Martina Löfgren; [2023]
  Keywords : ekvint; fecesprov; mag-tarmhälsa; metodstudie; pH; provförvaring; provhantering;

  Abstract : Mätning av pH i träck är vanligt förekommande i vetenskapliga artiklar om nutrition och magtarmhälsa på häst. Metoderna för mätning av fekalt pH som beskrivs i litteraturen varierar mellan olika studier vilket gör att det finns en efterfrågan av ett mer standardiserat protokoll för mätning av fekalt pH. READ MORE

 2. 2. Solar Photovoltaic Thermal Collectors and Ground Source Heat Pumps for Commercial Buildings : Case study in Sweden

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Doris Dijak; Elin Torstensson; [2023]
  Keywords : Ground Source Heat Pump; Photovoltaic Thermal Collectors; Borehole Thermal Energy Storage; Free Cooling.; Bergvärmepumpssystem; Termiska Solceller; Borrhålsbaserade Termiska Energilager; Frikyla.;

  Abstract : In order to reduce emissions from the building sector, which stands for than a fifth of the global energy consumption today, efficient and fossil free heating and cooling systems are of importance. This study investigates the combination of solar photovoltaic thermal collectors and ground source heat pump systems in order to regenerate energy to the ground in combination with free cooling. READ MORE

 3. 3. Second Life Applications for Degraded EV Batteries : Evaluating Benefits Basedon Remaining Useful Life and Battery Configurations

  University essay from Linköpings universitet/Fordonssystem

  Author : Sandberg Elis; [2023]
  Keywords : ;

  Abstract : This thesis explores the potential of second-life electric vehicle batteries, which are no longer suitable for electro-mobility, to provide energy storage solutions. The study iden- tifies two potential applications for second-life batteries: charging stations and residential PV energy storage systems. READ MORE

 4. 4. Stadsträd – i nöd och lust : skillnader i reglerande och stödjande ekosystemtjänster mellan löv- och barrträd i stadsmiljö

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jennifer Engelbrekt Tchang; Sara Karlsson; [2023]
  Keywords : ekosystemtjänst; lövträd; barrträd; stadsträd; luftrening; dagvattenhantering; vindskydd; temperaturreglering; kolupptagning; kolinlagring; biologisk mångfald;

  Abstract : Träd har en viktig roll i att klimatanpassa städer genom att leverera ekosystemtjänster. I nordiska städer planteras mest lövträd eftersom det historiskt funnits ett kulturellt motstånd mot barrträd. READ MORE

 5. 5. Hardware Subsystem Proposal of an Off-Vehicle Battery Analyzer from a Charging/Discharging Perspective

  University essay from Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Author : Rinor Gashi; Tim Johansson; [2023]
  Keywords : battery electric vehicles; power conversion module; off-vehicle battery packs;

  Abstract : Electric Vehicles (EVs) are seen as one of the solutions to some of the world’s global current problems, such as global warming and air pollution, due to non-existent operational emissions and increased efficiency. There are multiple types of EVs, one of them being Battery Electric Vehicles (BEVs) which in most cases utilizes a Li-Ion battery pack as energy storage. READ MORE