Essays about: "Stormwater management"

Showing result 1 - 5 of 95 essays containing the words Stormwater management.

 1. 1. Planering av förebyggande åtgärder i hårdgjord miljö för att undvika kostsamma översvämningar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karin Israelsson Mace; [2019]
  Keywords : green infrastructure; divert; storm water; impermeable surface; flood; skyfall; skyfallskartering; dagvattenhantering; hårdgjorda ytor; översvämning; växtbädd; vattenmagasin; fördröjning;

  Abstract : Regn och översvämningar vid regn är ett problem som adresseras i allt fler kommuner. Detta arbete handlar om några av de utmaningar vi står inför när åtgärder ska planeras för att undvika översvämningar i tätorter. READ MORE

 2. 2. Klimatanpassa staden : gestaltade dagvattenlösningar i bebyggd miljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Linde; [2019]
  Keywords : öppen dagvattenhantering; hållbar dagvattenhantering; biofilter; bioretention; regnbäddar; landskapsarkitektur;

  Abstract : Vatten finns överallt omkring oss, och spelar en livsviktig roll för våra samhällen. Men vad händer när vattnet i staden istället blir till ett problem som måste lösas? I detta examensarbete undersöks hur en medveten design kan förbättra den rubbade vattenbalansen i staden samtidigt som den bidrar till attraktiva och välbehövliga miljöer för människorna som bor där. READ MORE

 3. 3. Green Roof Performance in Cold Climates : A study on how different plants suited for the subarctic climate in northernSweden affects the performances of green roofs

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Author : Jonathan Hjelm; [2019]
  Keywords : Stormwater; Green roofs; Cold climate; Stormwater management;

  Abstract : Increased urbanization leads to an increasing amount of impervious surfaces and a decrease ofthe natural hydrological function. Urban stormwater does thus risk to create high surface flows which could damage the receiving water bodies (e.g. erosion) or the urban area itself (flooding). READ MORE

 4. 4. Approaching sustainable stormwater management : investigating the hydrologic cycle for sustainable landscape design

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Angelica Gyllenbäck; [2019]
  Keywords : hydrologic cycle; sustainability; stormwater management; urban; Augustenborg; Tåsinge Plads; Benthemplein Square;

  Abstract : The global population is known to be increasing, by which urbanisation is expanding and demanding more space. Many issues occur through the spreading of impermeable surface in which some of the more pressuring compartments lie within hydrology, such as access to freshwater, spread of pollution and flooding. READ MORE

 5. 5. Resilience in urban hydrology : A study of storm water management in the municipality of Stockholm

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Boel Lindberg; [2019]
  Keywords : Storm water management; Storm water; Stormwater; Blue structures; Resilience in infrastructure; Urban runoff;

  Abstract : The environmental issues of storm water in the urban environment is addressed in political policies on many different governance levels. The concept of “sustainable storm water” in Europe uses the natural water cycle as a template for urban drainage, and the EU has a water framework directive (WFD) with a systems approach, using drainage basins as the starting point of all actions. READ MORE