Essays about: "Stormwater management"

Showing result 1 - 5 of 86 essays containing the words Stormwater management.

 1. 1. In search of sustainable urban green infrastructure through an ecological approach : an investigation of the urban green landscape of Danderyd

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ida Olsson; [2018]
  Keywords : Green infrastructure; Ecological design; Landscape architecture; Sustainable urban green infrastructure;

  Abstract : One of the greatest challenges of today’s urban development is the formation of sustainable environments. Over the past several decades, there has been a shift in the global population from a more rural allocation to an urban one, resulting in the densification of cities and subsequent fragmentation of green areas. READ MORE

 2. 2. Rainwater harvesting: An assessment of the future potential in Sweden.

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Anton Jensen Wennberg; [2018]
  Keywords : Rainwater harvesting; Stormwater management; Water supply; Sustainability.;

  Abstract : The thesis address the field of stormwater management. With a changing climate, the field of stormwater management much like many other fields will need to incorporate sustainable development if overall sustainability is to be reached. READ MORE

 3. 3. Torbjörns torg : ett idéförslag för hur dagvatten kan skapa ekologiska, sociala och estetiska värden i stadsrum

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Tove Renström; [2018]
  Keywords : hållbar dagvattenhantering; klimatförändringar; offentliga stadsrum; Torbjörns torg; tri-valent design;

  Abstract : Allt fler människor i världen bor i städer. Detta ställer ökade krav på städernas utformning, inte minst de offentliga stadsrummen såsom gator och torg. I städer är en stor andel av markytan hårdgjord vilket innebär att dagvatten inte kan infiltrera på naturlig väg. READ MORE

 4. 4. System för lokalt omhändertagande av dagvatten : litteraturen och praktiken

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Oscar Yachnin; [2018]
  Keywords : dagvatten; dagvattenhantering; LOD; dagvattenstrategi; urbanisering;

  Abstract : Genom sammanställningen av litteratur och utvärdering av dagvattenstrategin för ett befintligt exploateringsprojekt i Sala, Sverige bidrar denna uppsats till att tydliggöra behovet av lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) för att tackla växande utmaningar associerade med urbanisering och klimatförändringar. Aktuell litteratur på sex dagvattenhanteringssystem som kan med varierande lämplighet användas på två vägsträckor i exploateringsprojektet sammanställs. READ MORE

 5. 5. Reykjavík’s roadsides : using roadside vegetation as a source to increase biological diversity in urban environments

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hrönn Hafliðadóttir; [2018]
  Keywords : Urban Biodiversity; Roadside vegetation; Reykjavík´s Roadsides; Ecological Design; Planting Design; Native Flora;

  Abstract : With the expansion and densification of urban environments, natural and man-made, open and green areas get lost for buildings and transportation systems. It is therefore crucial to take care of the green areas and ecologically favourable environments to support urban biodiversity. READ MORE