Essays about: "Stormwater management"

Showing result 1 - 5 of 105 essays containing the words Stormwater management.

 1. 1. Ekonomisk trädvärdering i urbana miljöer : en praktisk jämförelse mellan fyra olika värderingsmodeller

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anton Lanz; [2020]
  Keywords : ekonomisk trädvärdering; Alnarpsmodellen 2.2; Stockholmsmodellen; Stritzkes modell; VAT19;

  Abstract : Förtätning i städer och olovliga trädfällningar är problematisk för stadsträd. I staden är träd ett viktigt element och främjar människornas hälsa och välbefinnande. Förutom människans behov i form av bland annat rekreation och återhämtning, bidrar träden med flera ekosystemtjänster. READ MORE

 2. 2. Assessing the potential for vertical urban agriculture for multi-storey buildings : a case study of the proposed Culture Casbah development in Rosengård, Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Francisco Javier Valerio Trujillo; [2020]
  Keywords : urban agriculture; well-being; sustainable development; urban ecological infrastructure; food security; densification; urban ecology infrastructure; community gardens;

  Abstract : This thesis proposes the use of urban agriculture as a tool to address three global challenges related to population growth in cities; densification, climate change and health risk by studying the history and benefits of urban agriculture, it is possible to understand the benefits in better integrating urban agriculture into new urban infrastructure, particularly in high-density housing areas. These benefits include; better living conditions, reduced food transportation, stormwater management and strong links between communities. READ MORE

 3. 3. Planering av förebyggande åtgärder i hårdgjord miljö för att undvika kostsamma översvämningar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karin Israelsson Mace; [2019]
  Keywords : green infrastructure; divert; storm water; impermeable surface; flood; skyfall; skyfallskartering; dagvattenhantering; hårdgjorda ytor; översvämning; växtbädd; vattenmagasin; fördröjning;

  Abstract : Regn och översvämningar vid regn är ett problem som adresseras i allt fler kommuner. Detta arbete handlar om några av de utmaningar vi står inför när åtgärder ska planeras för att undvika översvämningar i tätorter. READ MORE

 4. 4. Impact of Stormwater reuse (Rainwater Harvesting) in areas with combined sewer network

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Roaa Hamid; [2019]
  Keywords : Rainwater harvesting; rooftop runoff; Combined Sewer Runoff- CSO; Toilet Flushing; Garden Irrigation;

  Abstract : Due to the combined effect of intense rainfall events together with the expected impact of climate change, this will put pressure on the existing and future infrastructure for storm water management. One of the challenges related to this is the combined sewer system which is still operating in large areas of many cities worldwide. READ MORE

 5. 5. Klimatanpassa staden : gestaltade dagvattenlösningar i bebyggd miljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Linde; [2019]
  Keywords : öppen dagvattenhantering; hållbar dagvattenhantering; biofilter; bioretention; regnbäddar; landskapsarkitektur;

  Abstract : Vatten finns överallt omkring oss, och spelar en livsviktig roll för våra samhällen. Men vad händer när vattnet i staden istället blir till ett problem som måste lösas? I detta examensarbete undersöks hur en medveten design kan förbättra den rubbade vattenbalansen i staden samtidigt som den bidrar till attraktiva och välbehövliga miljöer för människorna som bor där. READ MORE