Essays about: "Storslagen fjällmiljö"

Found 1 essay containing the words Storslagen fjällmiljö.

  1. 1. Värderingar som styr den fysiska planeringen i fjällmiljö : en jämförelse mellan Rödkullens planprogram och miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö

    University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Author : Vera Lundqvist; Olivia Persson; [2022]
    Keywords : Storslagen fjällmiljö; fjällen; rennäring; turism; fysisk planering; värderingar;

    Abstract : De svenska fjällområdena med dess vidsträckta landskap och unika artsammansättning hotas av framtidens klimatförändringar, vilka väntas medföra en förlust av befintliga livsmiljöer. Fjällmiljön hotas även av ett ökat intresse för exploatering. READ MORE