Essays about: "Stress Recovery Theory"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the words Stress Recovery Theory.

 1. 1. Green spaces in urban environments as a human restoration resource

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Bärg; [2019]
  Keywords : restorative environments; pocket parks; green environments; urban environments; Attention Restoration Theory; Stress Recovery Theory; Prospect and Refuge; Arousal theory; territoriality; personal space;

  Abstract : Densification in cities around the world is a trend and the amount of people who is suffering from stress is increasing. It is well known that green environments are good for our health and that they can help to reduce stress. READ MORE

 2. 2. Återhämtning i stadsmiljö : ett gestaltningsprogram för Tunaparken i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Astrid Berglund; [2018]
  Keywords : landskapsarkitektur; restorativ park; stadsmiljö; stressreducering; återhämtning;

  Abstract : Allt fler grönområden försvinner på grund av den ökande urbaniseringen och förtätningstrenden i städerna vilket anses ha en negativ följd för människors välbefinnande och hälsa. Kopplingen mellan vistelse i naturlika miljöer och minskad stress har länge varit känd. READ MORE

 3. 3. Interactions between humans and dogs : Neurobiological factors relevant for the treatment of exhaustion-related disorders.

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Author : Johanna Sinisalo; [2015]
  Keywords : Cortisol; Oxytocin; Human-Animal Interactions HAI ; Animal-Assisted Therapy AAT ; Attachment Theory; Social Support Theory; Stress;

  Abstract : Increasing evidence illustrates an involvement of stress in a large variety of physical and mental illness. Together with the evolutionary development of the social behavior in humans, the traditional interpretations of the attachment theory and the social support theory underscores the importance of affection, belonging and appreciation for human well-being. READ MORE

 4. 4. Utemiljöns betydelse i vården : ett gestaltningsförslag för en uteplats vid Sollentuna sjukhus med målsättningen ökad livskvalitet och förbättrad arbetsmiljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Fanny Boberg; [2014]
  Keywords : utemiljö; patient; vårdpersonal; gestaltning; äldre; hälsa; växter; Sollentuna sjukhus; gestaltningsaspekter;

  Abstract : Satsningar på en vacker och rogivande utemiljö vid sjukhus kan på sikt ge sociala, hälsomässiga, ekonomiska och estetiska fördelar, bidra till ökat välbefinnande och minska stress hos såväl patienter som personal på sjukhus. Arbetets syfte är att undersöka hur utemiljöer kan fungera och gestaltas vid sjukhus, samt att applicera kunskapen på ett gestaltningsförslag för en uteplats vid Sollentuna sjukhus. READ MORE

 5. 5. En healing garden vid Uppsala resecentrum : för återhämtning i staden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Henrik Lizell; Louise Rådberg; [2014]
  Keywords : garden; healing; stress; Uppsala Resecentrum; återhämtning;

  Abstract : I urbana miljöer har antalet stressrelaterade sjukdomar ökat. En healing garden eller rehabiliteringsträdgård är speciellt designad för att minska stress och öka återhämtning. READ MORE