Essays about: "Stress Recovery Theory"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the words Stress Recovery Theory.

 1. 1. Hälsofrämjande trädgård för minskad stress bland personal : en evidensbaserad design med miljöpsykologiskt perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Alexandra Ingelgård; [2021]
  Keywords : miljöpsykologi; evidensbaserad design; arbetsplats; gestaltning; stressåterhämtning; hälsoträdgård; personalhälsa; ebd;

  Abstract : Naturen har en förmåga att hjälpa människan att lindra och återhämta sig från stress. Trots det pågår en förtätning i städer och gröna områden bebyggs, samtidigt som fler människor lider av stressrelaterade sjukdomar till följd av arbetsmiljö. READ MORE

 2. 2. Naturvistelse, ett hjärnstarkt alternativ för reducering av stress : en litteraturstudie

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Caroline Ekbom Ågren; [2020]
  Keywords : stress; stressreducering; kognitiva funktionsnedsättningar; inre balans; anknytningsteori; riktad uppmärksamhet; meditation; evolutionsteori; stress reduction; cognitive impairment; inner balance; attachment theory; directed attention; meditation; evolutionary theory;

  Abstract : Det rapporteras om en fortsatt ökning för individer som lider av stress och stressrelaterad psykisk ohälsa. Sambandet mellan den ökande urbaniseringen, samhällets ökande krav och den brutna kontakten med naturen omkring oss är slående. READ MORE

 3. 3. Can we slow down? Challenges and possibilities of living slowerand simpler in Sweden

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Author : Sandra Österlund; [2020]
  Keywords : Slow living; voluntary simplicity; downshifting; minimalism; sustainability; social acceleration; social change;

  Abstract : This thesis takes its departure in the view of modern society as being characterised by a heavy focus on efficiency and economic growth, and perception that everything is moving faster and faster in line with Hartmut Rosa´s theory of social acceleration. The effects of this can be seen in rising numbers of stress related sicknesses and mental health problems, as well as a heavy pressure on the earths resources to facilitate continued growth. READ MORE

 4. 4. Utvärdering av miljökvaliteter i utemiljö vid barn- och ungdomspsykiatrisk akutmottagning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sofia Ahnesjö; [2019]
  Keywords : Trädgårdar i vårdsammanhang; Utemiljö vid vårdinrättningar; evidensbaserad design; barn- och ungdomspsykiatri; hälsoträdgårdar;

  Abstract : Trädgårdar och natur har visat sig ha positiva hälsoeffekter bland annat på stress. Förr var sjukhusets placering viktig med hänsyn till att det skulle finnas tillgång till vacker natur. Inom psykiatrin var trädgårdar och trädgårdsterapi en del av behandlingen och ansågs kunna lindra ångest. READ MORE

 5. 5. Green spaces in urban environments as a human restoration resource

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Bärg; [2019]
  Keywords : restorative environments; pocket parks; green environments; urban environments; Attention Restoration Theory; Stress Recovery Theory; Prospect and Refuge; Arousal theory; territoriality; personal space;

  Abstract : Densification in cities around the world is a trend and the amount of people who is suffering from stress is increasing. It is well known that green environments are good for our health and that they can help to reduce stress. READ MORE