Essays about: "Stress assessment"

Showing result 1 - 5 of 106 essays containing the words Stress assessment.

 1. 1. Visualization and Classification of Neurological Status with Tensor Decomposition and Machine Learning

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Author : Thi Pham; [2019]
  Keywords : Stress assessment; physiological signals; biosensors; tensor decomposition; feature visualization; machine learning;

  Abstract : Recognition of physical and mental responses to stress is important for stress assessment and management as its negative effects in health can be prevented or reduced. Wearable technology, mainly using electroencephalogram (EEG), provides information such as tracking fitness activity, disease detection, and monitoring neurologicalstates of individuals. READ MORE

 2. 2. Evaluation of Thoracic Injury Risk of Heavy Goods Vehicle Occupants during Steering Wheel Rim Impacts to Different Rib Levels

  University essay from KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Author : Jia Cheng Xu; [2019]
  Keywords : Heavy Goods Vehicles HGVs ; Rim Impacts; Human Body Models HBM ; Total HUman Model for Safety THUMS ; Hybrid III; ribs; aorta; liver; spleen; injury risk functions; material models; cumulative distribution function CDF ; Ogden; risk curves; Lastbilar; rattislag; humanmodeller; Total HUman Model for Safety THUMS ; Hybrid III; revben; aorta; lever; mjälte; riskfunktioner; materialmodeller; kumulativ fördelningsfunktion; Ogden; riskkurvor;

  Abstract : The interior of heavy goods vehicles (HGVs) differs from passenger cars. Both the steering wheel and the occupant are positioned differently in a HGV and increases the risk of steering wheel rim impacts. READ MORE

 3. 3. Clustering of facial action units in horses with pain

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Alina Silventoinen; [2019]
  Keywords : pain assessment; equine pain face; EquiFACS;

  Abstract : Pain assessment in horses is a relatively new topic in veterinary medicine and there is no universally accepted pain scale for assessing pain in horses. Assessing and managing pain is essential for the welfare of the animal. Several different pain scale systems have been made for both humans and animals. READ MORE

 4. 4. Att förstå och förutsäga hundens stressnivå : vägen mot den stressfria veterinärkliniken

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Julia Mayer Stenberg; [2019]
  Keywords : Hund; Stress; Veterinärklinik; Hjärtfrekvens; Hundägare; Interaktioner; Dogfacs;

  Abstract : Så gott som alla hundar upplever veterinärbesök under sin livstid. Flertalet hundar förknippar dessa besök med stress och/eller rädsla. Detta är inte bra för hunden och kan leda till en ökad arbetsmiljörisk för veterinären som undersöker med risk att bli biten. READ MORE

 5. 5. What patients want to learn after an AMI. Self-perceived learning needs of patients following an acute myocardial infarction – a literature review

  University essay from Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Author : Aslak Balle Hansen; Federico Sampognaro; [2019]
  Keywords : Discharge; learning needs; information; patient education; myocardial infarction; nursing;

  Abstract : Att överleva en hjärtinfarkt är en livsomvälvande händelse. Det leder ofta till ångest, stress och i vissa fall depression. Att få rätt information i de inledande stadierna efter behandlingen är avgörande. Dock är det så att på grund av snabba behandlingstider är patienternas utbildningstid före utskrivning ofta för kort. READ MORE