Essays about: "Structural VAR"

Showing result 1 - 5 of 190 essays containing the words Structural VAR.

 1. 1. Synthesis of Graphene - Carbon Nanotube Hybrid Structures

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Aniruddha Paul; [2021]
  Keywords : Graphene; Carbon nanotubes; Graphene-CNT hybrid structures; Chemical Vapor Deposition CVD ; Grafen; Kolnanorör; Grafen-CNT-hybridstrukturer; Kemisk ångdeposition CVD ;

  Abstract : Graphene and Carbon nanotubes (CNTs) have been researched for more than a decade due to their extraordinary properties and advantages towards applications like electronics, structural re-enforcements, thermal management and energy storage. Graphene-CNT hybrid structures have been predicted to further enhance the exceptional properties and overcome some of the shortcomings of the individual materials. READ MORE

 2. 2. Exploring Construction of a Company Domain-Specific Knowledge Graph from Financial Texts Using Hybrid Information Extraction

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Chun-Heng Jen; [2021]
  Keywords : Natural Language Processing; Information Extraction; Named Entity Recognition; Relation Extraction; Knowledge Graph; Naturlig språkbehandling; Informationsextraktion; Namngiven Entitetsigenkänning; Relationsextraktion; Kunskapsgraf;

  Abstract : Companies do not exist in isolation. They are embedded in structural relationships with each other. Mapping a given company’s relationships with other companies in terms of competitors, subsidiaries, suppliers, and customers are key to understanding a company’s major risk factors and opportunities. READ MORE

 3. 3. Measuring T1 using MP2RAGE in Human Brain at 7T – Effect of B1+ and Inversion Pulse Efficiency

  University essay from Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Author : Mustafa Kadhim; [2021]
  Keywords : Medicine and Health Sciences;

  Abstract : Introduction: The MP2RAGE technique has become popular for structural MRI at ultra-high fields. The core idea behind MP2RAGE is to reduce the influence of flip angle inhomogeneity (B +), proton density and T2* by calculating the regularized signed ratio of two complex MP-RAGE images acquired at different inversion times (TI) within the cycle. READ MORE

 4. 4. UCII® och Cartrophen vet. som behandlingsalternativ vid osteoartrit hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Elsa Alkelin; [2021]
  Keywords : UCII; Cartrophen vet.; osteoartrit; hund; tryckmätningsmatta; hälta; CMI; CBPI; HCPI; kosttillskott; smärta;

  Abstract : Osteoartrit (OA) är en utbredd sjukdom hos hund som affekterar drygt en femtedel av hela populationen. Sjukdomen är kronisk och självdrivande, där fokus inom dagens veterinärmedicin ligger på smärtlindring och där det är möjligt kirurgiskt åtgärda eventuellt primär bakomliggande leddefekt. READ MORE

 5. 5. The grounding-causation disanalogy: a critical look at causation as a guide to grounding

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Author : Thilde Wolf; [2020-11-06]
  Keywords : Grounding; Causation; Structural equations; Fundamentality;

  Abstract : De senaste åren har begreppet »grundande« väckt allt större intresse hos metafysiker.Grundande är tänkt att vara en separat typ av metafysisk bestämning. Γ sägs grunda γ när γ existerar eller är på ett visst sätt »i kraft av« eller »på grund av« Γ. READ MORE