Essays about: "Subjective Assessment"

Showing result 1 - 5 of 169 essays containing the words Subjective Assessment.

 1. 1. Tofta Gnisvärd naturstråk : landskapsanalys och gestaltningsförslag för utveckling av Tofta strand

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jenny Hansen; Klara Kåks; [2022]
  Keywords : naturstråk; Gotland; Tofta strand; Gnisvärd; analys genom syntes; landskap som språk; ekologisk läskunnighet; integrerad landskapskaraktärsanalys ILKA;

  Abstract : Tofta strand mellan Tofta bad och Gnisvärds hamn är en av Gotlands mest välbesökta stränder. Landskapet har höga värden ur både ekologiska och sociala aspekter, då det på samma gång utgör en spektakulär naturmiljö med hög biologisk mångfald samtidigt som det är ett populärt område för turism och rekreation. READ MORE

 2. 2. Delineation Between Plagiarism, Inspiration and New Creation - The Distinction Between Copyright Protection and EU Design Law Protection for Chairs

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Author : Josefine Tillman; [2022]
  Keywords : Intellectual Property Law; Inspiration; plagarism; copyright; design protection; community design; Law and Political Science;

  Abstract : Industrial design can double up in protected, by copyright protection as well as registered community design protection within EU. Thus, there can be seen a tendency for right holders to take comfort in copyright protection. READ MORE

 3. 3. Evaluating Generated Co-Speech Gestures of Embodied Conversational Agent(ECA) through Real-Time Interaction

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Yuan He; [2022]
  Keywords : Embodied Conversational Agent ECA ; User Study; Evaluation Instrument; Gesture Generation; Gaze-tracking; Förkroppsligad konversationsagent ECA ; Användarstudie; Utvärderingsinstrument; Generering av gester; Spårning av blickar;

  Abstract : Embodied Conversational Agents (ECAs)’ gestures can enhance human perception in many dimensions during interactions. In recent years, data-driven gesture generation approaches for ECAs have attracted considerable research attention and effort, and methods have been continuously optimized. READ MORE

 4. 4. Jämförelse mellan hältbedömning av häst utförd av 12 klinikveterinärer och en applikation baserad på datorseende

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Julia Johanna Stenius; [2022]
  Keywords : hälta; rörelseanalys; rörelseasymmetri; hältbedömning; objektiv rörelseanalys; artificiell intelligens; datorseende; neurala nätverk; överensstämmelse;

  Abstract : Ortopediska sjukdomar är hästens största medicinska problem världen över och sjukdomar i rörelseapparaten är den vanligaste anledningen till att svenska hästar behandlas av en veterinär. För framgångsrik behandling av ortopediska problem krävs i första hand en korrekt identifiering av det halta benet. READ MORE

 5. 5. StrideLang : Creation of a Domain-Specific Threat Modeling Language using STRIDE, DREAD and MAL

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Lazar Cerovic; [2022]
  Keywords : Meta attack language; Domain specific language; Attack graphs; Threat modeling; STRIDE; DREAD; Attack simulation; Cyber defence; Meta attack language; Domänspecifika språk; Attack grafer; Hotmodellering; STRIDE; DREAD; Attack simulering; Cyberförsvar;

  Abstract : Cybersecurity is still one of the main challenges of the digital era for organizations and individuals alike. Threat modeling is an important tool for building systems that are reliable and secure. The research question for this study is to create a domain specific language (DSL) with the Meta Attack Language (MAL), STRIDE and DREAD. READ MORE