Essays about: "Subventionen"

Found 2 essays containing the word Subventionen.

 1. 1. Analysis of Renewable Energy Installationwith Modelling of Electricity Supply System in Japan

  University essay from KTH/Energisystem

  Author : Yuki Kobayashi; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : The Great East Japan Earthquake and tremendous tsunami caused the accident of the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant in 2011. In response to this accident, the Japanese government stopped almost all nuclear power plants and shifted to an electricity supply system with slight nuclear power genration and mainly with renewable energies. READ MORE

 2. 2. Renewable energy – and water system in South Africa, as part of RDP-housing projects. Economical, technical and ecological comparison

  University essay from Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Author : Clara Norell; [2010]
  Keywords : Sustainable; Housing; Ecological; Economical; Social; Technical; Urban; development;

  Abstract : SammanfattningDenna studie syftar till att undersöka tekniska möjligheter, kunskaper samtviljan till ett byggande för hållbar utveckling i SydafrikaFörfattaren har genom MFS (mindre fältstudie) undersökt möjligheternaför att skapa mer hållbara hus ekologiska hus, för att sedermera kunna skapa"ekobyar" istället för som det idag, fortfarande byggs enligt den förlegadeapartheidarkitekturens struktur; "one house one plot township".The Department of Housing har sedan 1994 byggt över 2. READ MORE