Essays about: "Supply chain management"

Showing result 1 - 5 of 893 essays containing the words Supply chain management.

 1. 1. Råvaruförsörjning av grot : försörjningskedjan vid Södra Skog

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Erik Leijonhufvud; [2022]
  Keywords : primära skogsbränslen; processkartläggning; processbaserad verksamhetsutveckling; skogsbränslen;

  Abstract : Sverige håller på att utvecklas från ett samhälle beroende av fossilbaserade bränslen och produkter till en bioekonomi. Detta innebär att vi måste öka andelen förnyelsebar råvara för att kunna ställa om till en mer biobaserad ekonomi. READ MORE

 2. 2. Digital Transformation: Smart Supply Chains with Vendor Managed Inventory (VMI) - A Case Study for a medium sized Swedish healthcare company in VMI implementation

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Xiaoxi Hu; [2021-07-08]
  Keywords : VMI; Supply Chain; VMI Implementation; VMI risk; Risk Management;

  Abstract : Background &Purpose:Supply chain management (SCM) has become a hot topic in the currentglobal competitive markets that drives many companies to explore,especially in inventory management. Vendor Managed Inventory (VMI) asan SCM method enables all participants in the supply chain to achieve rapiddevelopment and obtained huge benefits. READ MORE

 3. 3. Supply Chain Risk Management During the Covid-19 Pandemic From the perspective of global logistic providers

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Johanna Nevalainen; Vera Stafström; [2021-07-06]
  Keywords : Supply Chain Risk Management; Covid-19; Global Logistics Providers; Risk; Disruption;

  Abstract : MSc in International Business and Trade.... READ MORE

 4. 4. The Management of Risks and Crises within MNCs - A case study of Volvo Group and its Business Areas

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Hanna Hertzberg; Philip Lundén; [2021-06-28]
  Keywords : Disruptions in Supply Chains; MNCs in the Automotive Industry; Supply Chain Risk Management; Crisis management; Resilience;

  Abstract : MSc in International Business and Trade.... READ MORE

 5. 5. Dealing with GVC Disruptions in Light of the Pandemic - A multiple case study of the European furniture industry

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Hampus Mann; Charlotte Romond; [2021-06-28]
  Keywords : Covid-19 Pandemic; Furniture Industry; Global Value Chain; Risk Mitigation; Supply Chain Disruption; Supply Chain Risk Management;

  Abstract : MSc in International Business and Trade.... READ MORE