Essays about: "Supply for Consideration"

Showing result 1 - 5 of 125 essays containing the words Supply for Consideration.

 1. 1. Water availability challenges in Mozambique – implications to the Nexus

  University essay from KTH/Energiteknik

  Author : Ylva Nordström; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Den här rapporten undersöker möjliga framtider för vattentillgångarna och vattenkonsumptionen i området kring Pungwefloden i Mozambique med hänsyn till den naturliga miljön och vattenanvändningen. De vanligaste landklasserna i området är olika typer av skog. READ MORE

 2. 2. Modelling of a sulfate reducing and metal recovery process, for application within treatment of industrial wastewater

  University essay from Lunds universitet/Bioteknik (master)

  Author : Kristina Broberg; [2019]
  Keywords : Biotechnology; Wastewater treatment; Process modelling; Bioprocess technology; Sulfate reducing bacteria; Metal sulfides; Simulation; Matlab; SuperPro Designer; Bioteknik; Technology and Engineering;

  Abstract : Denna masteruppsats syftar till utvecklandet av en industriellt, fullskalig modell över en vattenreningsprocess som syftar till simultan sulfatreduktion och tungmetallåtervinning från processvatten vid gruvdrift. Den mängd sulfat som finns tillgänglig i lakvattnet, omvandlas till vätesulfid med hjälp av sulfatreducerande bakterier (SRB). READ MORE

 3. 3. Port-related Conflict at Port of Gothenburg- Consequences from a Fashion Retailer’s Perspective

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Huong Ha; Erica Lindroth; [2018-07-02]
  Keywords : Port Conflicts; Risk Management; Fashion Industry; Retailers; Supply Chain Disruption; Disruption Consequences;

  Abstract : MSc in Logistics and Transport Management.... READ MORE

 4. 4. Rainwater harvesting: An assessment of the future potential in Sweden.

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Anton Jensen Wennberg; [2018]
  Keywords : Rainwater harvesting; Stormwater management; Water supply; Sustainability.;

  Abstract : The thesis address the field of stormwater management. With a changing climate, the field of stormwater management much like many other fields will need to incorporate sustainable development if overall sustainability is to be reached. READ MORE

 5. 5. Advancing the Circular Economy: Exploring landscape and developments for circular public procurement in Sweden and Scotland

  University essay from Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Author : Diego Cattolica; [2018]
  Keywords : circular economy; public procurement; circular procurement; opportunities and barriers; Sweden; Scotland; circular business models; Social Sciences;

  Abstract : Public procurement and the purchasing of goods, services and works comprises about 14% of the European gross domestic product (GDP). Procurement initiatives, guidance and tools therefore can have significant influence to leverage demands for more sustainable and circular products and services. READ MORE