Essays about: "Sustainability Communication"

Showing result 1 - 5 of 317 essays containing the words Sustainability Communication.

 1. 1. Overcoming obstacles to Lund University’s sustainability goals: a case study on the use of behavioral insights in canteen settings

  University essay from Lunds universitet/LUCSUS

  Author : Mathieu Mal; [2019]
  Keywords : Organizational change; sustainable university; meat consumption; nudging; sustainability science; Social Sciences;

  Abstract : Universities are in a unique position to lead society through a sustainability transition. Still, there is an unexploited potential, even of low-effort, low-investment measures, for improving environmental sustainability at Lund University. This raises the question of what obstacles lead to suboptimal environmental management in universities. READ MORE

 2. 2. Embryots signalering under tidig dräktighet : en jämförelse mellan idisslare, gris och häst

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Sophia Mourath; [2019]
  Keywords : dräktighetssignal; blastocyst; konceptus; progesterone; östrogen; corpus luteum; idisslare; gris; häst;

  Abstract : Tidig embryonal död under dräktighet är vanligt förekommande hos våra domesticerade djur vilket får konsekvenser för reproduktionsresultatet. För att en dräktighet skall etableras och kunna fortskrida krävs det kommunikation mellan det tidiga embryot eller konceptus (den nya individen med dess fosterhinnor) och det maternella systemet. READ MORE

 3. 3. Let it grow! How Malmö municipality can help urban agriculture support the transition to a sustainable city.

  University essay from Lunds universitet/LUCSUS

  Author : Micaela Jennifer Cosgrove; Kamya Sati; [2019]
  Keywords : urban agriculture; governance; urban sustainability; longevity; funding; sustainability science; Malmö; Social Sciences;

  Abstract : En ökande migration till städer har lett till erkännandet av behovet av att konceptualisera urbana hållbarhetsstrategier. Dessa strategier utvecklas kontextuellt enligt stadens behov. Malmö stad är känd för att fastställa ambitiösa hållbara utvecklingsmål och strategier. READ MORE

 4. 4. Hållbarhet i arbetet : fallstudie ur ett medarbetarperspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Björn Billefält; Mikael Olsson; [2019]
  Keywords : anställd; CSR; företag; intressent; kommunikation; business; communication; employee;

  Abstract : I samhället idag så pågår en strävan mot en hållbar framtid. En framtid där samhället inte utarmar jordklotet på fler resurser än vad som skapas. Ansvaret för arbetet mot en hållbar framtid vilar hos oss alla, inte minst hos företagen i både Sverige och världen. READ MORE

 5. 5. Spinning facts. Of spin, post-truth and the instrumentalisation of science. A case study from Denmark

  University essay from Lunds universitet/LUCSUS

  Author : Paula Karoline Ottenberg; [2019]
  Keywords : spin; post-truth; instrumentalisation of science; sustainability science; Denmark; agriculture; Social Sciences;

  Abstract : Connecting science to political agenda-setting is essential for a sustainable transition and acceptable politics. This task is complicated by phenomena like post-truth, for which facts are a non-issue. However, post-truth is not the only issue. READ MORE