Essays about: "Sustainability work"

Showing result 1 - 5 of 1005 essays containing the words Sustainability work.

 1. 1. Skolgårdsgestaltningen påverkar användningen : gröna kvaliteter stärker ungdomars rätt till lek och vila

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rut Lindeberg; [2021]
  Keywords : landskapsarkitektur; ungdomar; skolgårdsgestaltning; barnkonventionen; gröna kvaliteter;

  Abstract : Kring ungdomars skolgårdar finns en osäkerhet, målgruppen räknas som barn samtidigt som de närmar sig vuxen ålder. FNs Barnkonvention blev 2020 svensk lag vilket ger ungdomar rätt till lek och vila, under pauser från skolarbetet. Skollagen ger dock inget uttalat stöd för en skolgård utan fokuserar på målstyrda kunskapskrav. READ MORE

 2. 2. Effekter av ätbara perenner som inslag i den småskaliga grönsaksproduktionen : en intervjustudie i social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Hanna Jalilvand Forslund; Vera Celia Öster; [2021]
  Keywords : småskalig odling; ätbara perenner; social hållbarhet; ekonomisk hållbarhet; ekologisk hållbarhet;

  Abstract : I det här arbetet undersöks hur en introduktion av perenna grödor kan påverka den småskaliga grönsaksproduktionens sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhet, med avstamp i att många småskaliga odlare har svårt att få företaget att gå runt. I denna studie har kvalitativ information samlats in genom fem intervjuer med småskaliga odlare som integrerat ätbara perenner i form av bär, frukt, grönsaker och nötter i sina odlingar, detta för att få en bild av hur det ser ut inifrån företagen. READ MORE

 3. 3. A case study about the potential of battery storage in Culture house : Investigation on the economic viability of battery energy storage system with peak shaving & time-of-use application for culture house in Skellefteå.

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Author : Baljot Singh; [2021]
  Keywords : Battery energy storage system; power grid; peak shaving; time-of-use; tariff system; battery aging; state of health; and second-life batteries.;

  Abstract : The energy demand is steadily increasing, and the electricity sector is undergoing a severe change in this decade. The primary drivers, such as the need to decarbonize the power industry and megatrends for more distributed and renewable systems, are resulting in revolutionary changes in our lifestyle and industry. READ MORE

 4. 4. Reviving the science city of Kista - From void spaces to a dynamic urban life

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Abdulrahman Abdulkarim; [2021]
  Keywords : Urban Design; Innovation; High-tech Plazas; Dynamic Public Space; Sustainability; Kista; Stockholm; Arts and Architecture;

  Abstract : Earth is a big place to live on and people always move around for work, study, better life or other reasons. On the other hand, innovation and technologies are making communication easier around the world and it seems that everything depends on technology and it becomes a huge part of our life. READ MORE

 5. 5. Corporate Climate Initiatives: An Inside-Out Approach to Stakeholder Engagement

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Matilda Hjelmqvist; [2021]
  Keywords : Corporate Social Responsibility CSR ; Employee Engagement; Environmental Communication; Stakeholder Management; Sustainable Development; Voluntary Climate Initiatives;

  Abstract : The aim of this case study was to explain how voluntary climate initiatives are communicated to employees, and the role of employee involvement as an antecedent for more strategic environmental sustainability work. More specifically, the project explored enabling factors for stakeholder involvement from a Corporate Social Responsibility (CSR) communication perspective. READ MORE