Essays about: "Sustainable maintenance"

Showing result 1 - 5 of 133 essays containing the words Sustainable maintenance.

 1. 1. Skogsskötselprogram för maximering av kolbindning : En fallstudie på Kramfors kommuns skogar

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Ingrid Levin; Linnea Tysklind; [2019]
  Keywords : kolbindning; nettoprimärproduktion; kolsänka; boreal skog; klimatförändring;

  Abstract : Global uppvärmning och klimatförändringar gör att skogens roll som kolsänka blir allt större. De boreala skogarna utgör en större kolsänka än vad de tropiska och tempererade skogarna gör sammanlagt, det är därför mycket viktigt att förvalta dessa boreala skogar på ett hållbart sätt för att begränsa mängden koldioxid i atmosfären. READ MORE

 2. 2. Urban grönstruktur : och dess funktioner för ekologiskt hållbara städer

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Astrid Sundqvist; [2019]
  Keywords : Urban grönstruktur; ekologisk konnektivitet; urban odling; ekosystemtjänster; hållbar stadsplanering;

  Abstract : Grönstrukturen i städer har genom sin multifunktionella karaktär stor betydelse för en hållbar urban utveckling. Forskning visar att hållbara städer kräver en samsyn mellan estetik, platsens funktion och den övergripande grönstrukturplaneringen kopplat till optimering och skapande av ekosystemtjänster. READ MORE

 3. 3. Small-scale biogas production from organic waste and application in mid-income countries – a case study of a Lebanese community

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Sebastian Huber; [2019]
  Keywords : Sustainable Development; Lebanon; small-scale; biogas production; organic waste; liquid digestate; anaerobic digestion; feasibility study;

  Abstract : The controlled anaerobic digestion of organic waste in a biogas facility aggregates advantages of waste treatment, energy recovery and nutrient recycling and is a promising technology to deal with contemporary issues of waste management and energy recovery. Small-scale biogas production units can be simply designed and successfully operated even in settings where means for advanced technology equipment are low and institutional capacities limited. READ MORE

 4. 4. Demonstrating a phytotechnological design-approach : plant biology in stormwater remediation practice

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Oscar Yachnin; [2019]
  Keywords : phytotechnology; phytoremediation; landscape architecture; stormwater management; contamination; pollution;

  Abstract : In this master’s thesis the field of phytotechnology is investigated. Phytotechnology is a collection of largely unexploited methods and processes that aim to employ the abilities of plants to manage contaminants in our environments. READ MORE

 5. 5. Smart Maintenance using System Identification

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Author : Usama Haider; [2019]
  Keywords : System Identification; Nonlinear Systems; Maintenance;

  Abstract : This project discusses the use of System Identification for Smart Maintenance. System Identification is the process of finding a mathematical model of a system using empirical data. The mathematical model can then be used to detect and predict the maintenance needs, which is considered as Smart Maintenance. READ MORE