Essays about: "Sustainable maintenance"

Showing result 1 - 5 of 152 essays containing the words Sustainable maintenance.

 1. 1. Urban buskmosaik : nutida perspektiv på buskars användning i hållbara och attraktiva utemiljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Axelsson; Matilda Eriksson; [2020]
  Keywords : biotopplantering; buskar; The woody meadow project; växtsamhälle; hed; stäpp; shrubland; hårdgjord miljö;

  Abstract : Buskar är en välanvänd växtkategori i offentlig miljö i Sverige, men tenderar att framför allt användas i monotona massplanteringar som både har låga visuella- och ekologiska värden. Samtidigt är buskar det växtmaterial som är mest användbart med avseende på hållbarhet, låg skötselintensitet och mångsidighet. READ MORE

 2. 2. Environmental impact of a led fitting : A conducted life cycle analysis on a led fitting

  University essay from Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Author : Mika Fröjd; Evelina Skårhammar; [2020]
  Keywords : Sustainability; Environmental impact; LCA; led fitting; Life cycle; use phase; end of life phase; transportation; Carbon dioxide equivalent CO2e ;

  Abstract : Purpose –The purpose of this research is to increase knowledge about how a led fitting impacts the environment. To be able to fulfil the purpose, it has been broken down into four research questions: • RQ1: What is the environmental impact during transportation? • RQ2: What is the environmental impact during the use phase? • RQ3: What is the environmental impact during the end of life phase? • RQ4: How can the environmental impact be decreased? Method: The authors worked abductive in the relation between theories and empirical data. READ MORE

 3. 3. Information needs of gravel roads stakeholders :  A case study to elicit the requirements of future users of a cloud-based information system

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Author : Nada Abbas; [2020]
  Keywords : Information needs; gravel roads; stakeholders; road maintenance;

  Abstract : Within any ecosystem, information needs are shared to be fulfilled and to support the ecosystem in a way or another. They are vital for designing appropriate information systems that will provide those needs. READ MORE

 4. 4. Value and sustainability design concept assessment using Discrete Event Simulation : A case in the road constructor sector

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Author : Natalie Kauppi; [2020]
  Keywords : Value-driven design; life cycle performances; sustainability profile; Net Present Value; Discrete event simulation; Värdedriven design; livscykelprestanda; hållbarhetsprofil; Net Present Value; Diskret händelsesimulering;

  Abstract : This master thesis has been performed in association with Blekinge Institute of Technology and in collaboration with the company Dynapac Compaction Equipment AB. The thesis aims to investigate how Discrete Event Simulation (DES) can be used for value and sustainability design concept assessments in early design stages. READ MORE

 5. 5. Med stäppen som förebild : att skapa stäpplika planteringar i urban miljö med höga upplevelsevärden men med låga skötselkrav

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Martin Brattström; [2020]
  Keywords : stäpp; prärie; urban; stad; gestaltning; skötsel; ståndortsanpassning;

  Abstract : Stäppen är en halvtorr naturtyp som framförallt återfinns i Eurasien och Nordamerika. Naturtypen präglas av ett oberäkneligt klimat med oregelbunden nederbörd och stora temperaturvariationer över året. READ MORE