Essays about: "Suzana Kukavica"

Found 1 essay containing the words Suzana Kukavica.

  1. 1. Reputation Spill Over

    University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Author : Mathias Hägerle; Suzana Kukavica; [2003]
    Keywords : reputation; image; företagsledare; CEO; skandal; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Abstract : Alltfler företagsledare hamnar i fokus sedan avslöjanden om felaktig redovisning och enorma pensionsersättningar offentliggörs i media för allmänheten. Hur har denna förtroendekris bland företagsledarna påverkat allmänhetens syn på företagen? Svaret är att företagen ihop med sviktande ekonomiska resultat hamnat i en förtroendekris och att företagsledarna får stå till svars för en stor del av denna urholkning av tillit. READ MORE