Essays about: "Svenska Aktiefonder"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the words Svenska Aktiefonder.

 1. 1. A Return Maximizing Strategy in Market Rebounds for Swedish Equity Funds

  University essay from KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Author : Carl Sävendahl; Erik Flodmark; [2019]
  Keywords : Applied Mathematics; Multiple Linear Regression; Swedish Equity Funds; Macroeconomics; Market Rebound; Fund Performance; Stocks; Tillämpad Matematik; Multipel Linjär Regression; Svenska Aktiefonder; Makroekonomi; Market Rebound; Fondavkastning; Aktier;

  Abstract : The growing interest in savings on the financial markets implicates that the competition is expanding and managers of Swedish equity funds need to create shareholder value, independent of the macroeconomic situation. The Swedish financial market experienced a rapid rebound during the first quarter of 2019, following the plunge in the preceding quarter. READ MORE

 2. 2. Do hedge funds yield greater risk-adjusted rate of  returns than mutual funds?A quantitative study comparing hedge funds to mutual funds and hedge fund strategies

  University essay from KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematik (Avd.)

  Author : Oscar Börjesson; Sebastian Rezwanul HaQ; [2014]
  Keywords : Hedge fund; absolute returns; hedge fund strategies; regression analysis; mutual funds; risk-adjusted return; Sharpe ratio; Effective market hypothesis; Hedgefond; absolutavkastning; hedgefondsstrategier; regressionsanalys; aktiefond; riskjusterad avkastning; Sharpekvot; Effektiva marknadsteorin;

  Abstract : In recent times, the popularity of hedge funds has undoubtedly increased. There are shared opinions on whether hedge funds generate absolute rates of returns and whether they provide a strong alternative investment to mutual funds. READ MORE

 3. 3. Analysmetoden value investing : ett stöd för aktieinvesterare att nå en riskjusterad överavkastning på börsen

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Danilo Eriksson Cordeschi; Niklas Sävås; [2011]
  Keywords : aktie; fond; value investing; värdeaktie; finansiell teori;

  Abstract : Olika strategier har genom åren använts av investerare för att analysera värdet av företag och aktier. Value investing är en av dessa metoder. Analysmetoden utgår ifrån ett företags fundamentala värden vid aktieanalys. READ MORE

 4. 4. Mutual Fund Performance : Active- and Passive Fund Management

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi

  Author : Alireza Kazemi; [2008]
  Keywords : ;

  Abstract : In this thesis I will examine active equity mutual fund managers’ ability to outperform an index, which is done by utilizing a sample of four equity mutual funds that mainly invest in large Swedish quoted companies. In order to measure the risk-adjusted performance of the funds, a model created by Michael Jensen will be used. READ MORE

 5. 5. Svenska aktiefonder : En kvantitativ studie av sambandet mellan en fonds avgifter och avkastning

  University essay from Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Author : Henrik Sparreus; Simon Nordström; [2008]
  Keywords : aktiefonder;

  Abstract : Bakgrund: Att spara i fonder är populärt i Sverige. Hela 94 % av den svenska befolkningen i åldrarna 18-74 år sparar i fonder. År 2007 uppgick nettosparandet i fonder till ca 85,5 miljarder kronor jämfört med ca 15,4 miljarder kronor år 1996. READ MORE