Essays about: "Svenskt Sigill"

Showing result 1 - 5 of 16 essays containing the words Svenskt Sigill.

 1. 1. Hållbarhetsaspekter i svenska livsmedelsmärkningar

  University essay from SLU/Dept. of Food Science

  Author : julia söderberg; [2021]
  Keywords : hållbarhet; planetära gränser; livsmedelsproduktion; märkning; konsument;

  Abstract : Det krävs stora förändringar i matvanor, matsvinn och förbättringar av produktionsmetoderna för att uppnå hälsosam kost från hållbara livsmedelssystem som inte äventyrar planetens gränser. Hållbarhetsmärkningar kan ses som avgörande för att i tid ställa om våra livsmedelssystem. READ MORE

 2. 2. Mellanhandens roll i certifieringskedjan : en fallstudie på Svenskt Sigill

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : August Breitholtz; Lukas Hempel; [2020]
  Keywords : certifiering; certifieringskedja; intermediär; mellanhand; standard; Svenskt Sigill;

  Abstract : In a globalised world where food is exported and imported around the earth there are high demands on the quality and safety of the food. One way to meet these demands are through certifications, which simply means the food follows a certain set of standards. READ MORE

 3. 3. Hur ett certifieringsorgan kan bidra till en hållbar värdekedja : en fallstudie om Svenskt Sigills nya certifiering

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Caroline Beck-Friis; Malin Holm; [2019]
  Keywords : värdekedja; marknadskanal; hållbar utveckling; hållbart fiske; certifieringsorgan;

  Abstract : Med miljöföroreningar och överfisket i världshaven står fiskbranschen inför stora utmaningar för att ställa om till ett mer hållbart fiske. Landbaserade system för fisk- och skaldjursproduktion är en relativt ny produktionsform som uppkommit där systemen har en uppbyggnad likt ett kretslopp. READ MORE

 4. 4. An assessment of possibilities and limitations for an application ofSigill’s climate-certification on the organization “Fjällbete”

  University essay from Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Author : Sara Hansdotter; [2017]
  Keywords : climate-certification; holistic management; regenerative agriculture; humus; klimatcertifiering; holistic managemenet; regenerativt jordbruk; mulljord;

  Abstract : This thesis is   focused on making an assessment of possibilities and limitations regarding an   application of Svenskt Sigill’s climate- certification on the organization   Fjällbete. Another aim with the thesis was to be able to provide   recommendations for future development of climate certifications in order to   provide information for decision makers. READ MORE

 5. 5. Konsumenternas prioriteringar vid köp av nötfärs : valbaserad conjoint analys

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Daniel Andersson; Pontus Bjuremark; [2015]
  Keywords : nötfärs; mervärdesmärkning; Krav; EU-eko; Svenskt sigill; Svenskt kött; Nyckelhålet;

  Abstract : En nedåtgående marknadsutveckling för svensk nötköttsproduktion sedan EU-inträdet samtidigt som både import och efterfrågan ökat betyder att konsumenten i större utsträckning prioriterat importerat kött. Många faktorer styr en konsument när denne ska välja livsmedel. READ MORE