Essays about: "Sverige"

Showing result 1 - 5 of 4282 essays containing the word Sverige.

 1. 1. Competitive, Accommodative or Neither? : An Examination of two Swedish Parties Competitiveness while in Opposition and Support Party Status

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Author : Nathalie Gunnarsson; [2020]
  Keywords : Party competition; minority situation; minority government; support party; opposition party; cartel party thesis; model of classic opposition; Sweden.; Partikonflikt; minoritetssituation; minoritetsregering; stödparti; oppositionsparti; kartellpartiteorin; Sverige.;

  Abstract : This research aims to contribute to the knowledge gap about opposition and support parties’ competitive behaviour in minority situations where no party have a majority in the parliament. Two Swedish parties - the Centre Party and the Left Party - will be examined to answer the two overarching research questions. READ MORE

 2. 2. Potentialen hos ”Mattenklee” (mattbildande klöver) : en ny typ av rödklöver i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Marcus Älmefur; [2020]
  Keywords : rödklöver; Mattenklee; rotröta;

  Abstract : Rödklöver (Trifolium pratense L.) är Sveriges mest odlade vallbaljväxt. En gräsvall med klöver i jämförelse med en ren gräsvall medför högre skördepotential, smakligare, näringsrikare foder och bidrar till en ökad födoresurs för pollinerare. READ MORE

 3. 3. The myths and hazardous life of asphalt labourer : A pre-study on work environment and gender equality in the asphalt paving industry

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Pipar Julia Bahri; [2020]
  Keywords : Asphalt; road construction; male-dominated industries; safety work; gender equality; microwave heater; attractive workplace; Asfalt; vägarbete; mansdominerade industrier; säkerhetsarbete; jämställdhet; mikrovågsvärmare; attraktiva arbetsplatser;

  Abstract : Road construction work is often regarded to be a dirty and strenuous job. The asphalt paving industry is male-dominated with a low percentage of women. This master thesis is part of Human Work Sciences at Luleå University of Technology's participation in the SMMART (Swedish Magnetite Microwave Asphalt Road Technology) project. READ MORE

 4. 4. The Hateful Cake - The Colorado Baker Case and Åke Green; Judicial views on Homosexuality and the Freedom of Religion.

  University essay from Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Author : Bo-Axel Stark; [2020]
  Keywords : Mänskliga rättigheter; Antidiskriminering; Homosexualitet och Religion i Sverige och USA; Pastor Åke Green; The Colorado Baker Case.;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Parkslide, Reynoutria japonica, i vägkanter : Var kan den växa och hur påverkas platsen?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Elin Eklund; [2020]
  Keywords : biologisk mångfald; artdiversitet; invasiv; parkslide; reynoutria japonica; vägkant;

  Abstract : Parkslide (Reynoutria japonica) har sitt ursprung i östra Asien, i bland annat Kina och Japan. Den introducerades till Europa som prydnadsväxt på 1800-talet och har sedan dess spridit sig från parker och trädgårdar ut i natur- och kulturlandskap. READ MORE