Essays about: "Sverige"

Showing result 1 - 5 of 3689 essays containing the word Sverige.

 1. 1. Hälsovårdssökande beteende hos immigranter i Sverige

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Author : Vidarah Nimar; [2019-01-07]
  Keywords : healthcare seeking behaviour; immigrant; public health; health literacy;

  Abstract : Background: Healthcare seeking behaviours among immigrants in Sweden is a public health issue since the health outcome not only affects immigrants but also the Swedish population, the healthcare system and impacts on the national economy. In order to alleviate the problems and support the development of health among immigrants we need a thorough picture of the situation today. READ MORE

 2. 2. Changes in food choice during a weight loss trial with dietary treatment in postpartum women with overweight or obesity

  University essay from Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Author : Jennie Maley; [2018-10-10]
  Keywords : Postpartum; food choice; overweight; obesity; diet intervention; weight loss; postpartum; livsmedelsval; övervikt; fetma; kostintervention; viktminskning;

  Abstract : Titel:Förändringar i livsmedelsval under en viktminskningsstudie medkostbehandling bland kvinnor med övervikt eller fetma efter graviditetKurs: MED730, Självständigt arbete i klinisk nutrition, 30 hpNivå: Avancerad nivåTermin/år: Vt/2017Handledare: Ena HuseinovicExaminator: Frode SlindeNyckelord:postpartum, livsmedelsval, övervikt, fetma, kostintervention,viktminskningBakgrund: Övervikt och fetma är ett växande problem i världen och är riskfaktorer för sjukdomarsåsom hjärt- kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Graviditet kan orsaka övervikt eftersomen del kvinnor har stor viktökning under graviditeten och behåller viktökningen efterförlossning. READ MORE

 3. 3. Marine Spatial Planning - From a municipal perspective

  University essay from Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Author : Roger Johansson; Frida Ramberg; [2018-09-14]
  Keywords : marine spatial planning; municipalities; knowledge; sustainable development; havsplanering; kommuner; kunskap; hållbar utveckling; MSP;

  Abstract : Havsplanering ämnar att genom fysisk planering av marina områden bidra till en hållbar utveckling därolika intressen kan samsas om havens resurser. Denna masteruppsats inriktar sig på havsplanering frånett kommunalt perspektiv i Sverige. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur havsplanering utförs påkommunal nivå. READ MORE

 4. 4. How to Implement an Omni-Channel Supply Chain. A Case Study of Intersport Sverige AB

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Tilde Bjärfors; Aron Hwang; [2018-07-31]
  Keywords : Multi-Channel; Omni-Channel; Supply Chain; Retailing and Change Management;

  Abstract : MSc in Innovation and Industrial Management.... READ MORE

 5. 5. ”Varför hamnar allting där nere?” : lokalinvånares syn på vattenkraftsetableringen i Lilla Lule älv

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Izabel Nordlund; [2018]
  Keywords : vattenkraft; lokalinvånare; landsbygd; Lilla Lule älv; Letsi; industriell kolonisation;

  Abstract : Vattenkraften utgör en stor del av Sveriges elproduktion och det är en stabil elförsörjning. Stora delar av produktionen kommer från Luleälven som började byggas ut redan i början på 1900-talet. För att ta reda på hur lokalinvånare ser på vattenkraftetableringen har fyra informanter som levt kring älven intervjuats. READ MORE