Essays about: "Swedish Forestry"

Showing result 1 - 5 of 365 essays containing the words Swedish Forestry.

 1. 1. Analysis of forest industry exports with RoRo ships - Port of Gothenburg

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Henrik Kappelin; [2018-07-02]
  Keywords : ;

  Abstract : MSc in Logistics and Transport Management.... READ MORE

 2. 2. Om hänsynen till vatten i skogslandskapet samt ansvarsfördelningen bland berörda myndigheter

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Mattias Olsson; [2018]
  Keywords : kantzoner; naturhänsyn; avverkning;

  Abstract : This report is partly written on behalf of and together with the County Board of Västernorrland and the Swedish Forest Agency of District Västernorrland, who wanted help to clarify two questions. The first question was about whether there have been any changes in how forest owners act when clear cutting riparian forests close to streams. READ MORE

 3. 3. Möjlighet för längre stocklängder i svenskt skogsbruk

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Ida Kihlgren; Elin Persson; [2018]
  Keywords : virkesmätning; aptering; stamskador; postning;

  Abstract : Det tunga manuella skogsarbetet som utfördes förr gjorde det nödvändigt att ta ut korta stockar. Trots den tekniska utvecklingen är de vanligaste stocklängderna inte längre än 5,5 meter idag. Teknikutveckling har lett till sågverk med datortomografi som underlättar val av postning. READ MORE

 4. 4. De var så glada och åt allt vi satte fram : en studie om skogsarbetarkockan och hennes liv i kojan

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Amanda Löfdahl; [2018]
  Keywords : kocka; koja; skogsarbetare; skogshistoria;

  Abstract : Kockor som arbetade i skogsarbetarkojor började sporadiskt förekomma i de norrländska länen i slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. Under den första delen av 1900-talet var det väldigt vanligt att en kvinna, oftast ung, levde och arbetade tillsammans med männen i de avlägset belägna kojorna. READ MORE

 5. 5. Carbon budgets in northern Swedish Forests, 1800-2013

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Gustav Stål; [2018]
  Keywords : climate change mitigation; northern Swedish forests; carbon dept; substitution; harvested wood products; klimatförändringar; norra Sveriges skogar; kolskuld; substitution; träprodukter;

  Abstract : Forests and forest management can mitigate increased carbon dioxide (CO2) concentrations in the atmosphere through sequestration of carbon and/or substitution. A major question has been whether it is better to use or conserve forests, with some claiming that European forests carry a huge carbon debt as a result of forestry. READ MORE