Essays about: "Swedish Forestry"

Showing result 1 - 5 of 379 essays containing the words Swedish Forestry.

 1. 1. Skogslagstiftning för en ny tid : avkastning för olika lagstiftningsscenarion i Litauen

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Petter Dahl; Gustaf Sparrevik; [2019]
  Keywords : Baltikum; nuvärdesmetoden; skogsbruk; skogslagstiftning; skogsvärdering; Balticum; forestry; forest valuation; forest legislation; net present value;

  Abstract : Efter Sovjetunionens upplösning har skogsmark i Baltikum varit intressant för svenska skogsinvesterare att förvärva, ett av dessa baltiska länder är Litauen. Det litauiska skogsbruket har utvecklats med ny skogsteknologi med Skandinavien som förebild men skogslagstiftningen har inte gått samma väg. READ MORE

 2. 2. Delägarna i Snefringe Häradsallmänning - synen på skogens värden

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Viktorsson Martin; [2019]
  Keywords : ekonomiska värden; ekologiska värden; sociala värden;

  Abstract : The present study focused on the shareholders (one share equals one mantal in Swedish) among Snefringe häradsallmänning. Snefringe is most easily described as a privately-owned community forest that conducts active forestry. Snefringes present land holdings is approximately 7 800 hectares and the number of shareholders is approximately 540. READ MORE

 3. 3. Clearcutting and the breeding productivity of golden eagles (Aquila chrysaetos) in Västerbotten County

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Amanda Trulsson; [2019]
  Keywords : forestry; breeding productivity; breeding success; nestlings; breeding core home range; breeding core area;

  Abstract : The golden eagle (Aquila chrysaetos) is red-listed as near threatened in Sweden, but there are many basic ecological and demographical parameters important for successful management and conservation that are unknown for the Swedish golden eagle population. Forestry, and especially clearcutting (or final cutting/felling or regeneration cutting/felling), the most common harvesting system in Sweden since the 1950’s, are likely important factors affecting the Swedish golden eagle population, but exactly how is largely unknown. READ MORE

 4. 4. Målkonflikter och styrning i fjällnära skog

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Linnea Forssén; [2019]
  Keywords : skoglig policyanalys; allmännningsskog; governance; nyckelbiotopsinventering; hållbart skogsbruk; casestudie;

  Abstract : Skogen är en resurs som i omställningen till ett hållbart samhälle förväntas producera olika värden och nyttor. I praktiken har olika sätt att betrakta hållbarhet skapat målkonflikter när allt fler aktörer inkluderas i policyområdet skog. READ MORE

 5. 5. Analysis of forest industry exports with RoRo ships - Port of Gothenburg

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Henrik Kappelin; [2018-07-02]
  Keywords : ;

  Abstract : MSc in Logistics and Transport Management.... READ MORE