Essays about: "Swedish conditions"

Showing result 1 - 5 of 1591 essays containing the words Swedish conditions.

 1. 1. To be one step ahead: A survey of Swedish municipal food preparedness

  University essay from Uppsala universitet/Naturresurser och hållbar utveckling

  Author : Robin Andersson; [2022]
  Keywords : Civil defence; food preparedness; governance; resilience; responsibility; sustainable development; Civilt försvar; livsmedelsberedskap; styrning; resiliens; ansvar; hållbar utveckling;

  Abstract : Officials of varying backgrounds from a sample of nine municipalities in Sweden were interviewed in a semi-structured format regarding the state of their work on food preparedness, challenges and opportunities for working on said topic, as well as the relation between municipalities and national actors related to civil defence. A vast majority of Swedish municipalities were contacted, and the final interviewees were hand-picked from a group of candidates that accepted a request for an interview. READ MORE

 2. 2. I mötet med banken : kreditbedömning av lantbruksföretag ur ett genusperspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Linda Holm; [2022]
  Keywords : genus; finansiering; kreditbedömning; lantbrukslån; 5C-modellen;

  Abstract : Sveriges lantbruksföretag blir allt färre och en underrepresentation av kvinnliga lantbrukare råder. För att ha möjlighet att bedriva lantbruk är tillgång till extern finansiering nödvändigt, och banker tillhör den vanligaste kreditformen. READ MORE

 3. 3. Jämförelse mellan hältbedömning av häst utförd av 12 klinikveterinärer och en applikation baserad på datorseende

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Julia Johanna Stenius; [2022]
  Keywords : hälta; rörelseanalys; rörelseasymmetri; hältbedömning; objektiv rörelseanalys; artificiell intelligens; datorseende; neurala nätverk; överensstämmelse;

  Abstract : Ortopediska sjukdomar är hästens största medicinska problem världen över och sjukdomar i rörelseapparaten är den vanligaste anledningen till att svenska hästar behandlas av en veterinär. För framgångsrik behandling av ortopediska problem krävs i första hand en korrekt identifiering av det halta benet. READ MORE

 4. 4. Backshore Once Offshored Manufacturing? : Exploring Sustainability as a Driver for Backshoring Decisions in Sweden

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Valeria Bracamonte Nuñez; [2022]
  Keywords : offshoring; backshoring; sustainability; environmental system analysis tools; environmental decision making; Swedish automotive industry and global steel industry;

  Abstract : This master thesis has been conducted for Hanza Holding AB which is a global company with production facilities grouped into local clusters in proximity to its clients. The company has experienced an increased demand from companies seeking to relocate their production back to their home countries to be closer to their end markets. READ MORE

 5. 5. Granbarkborren i svenska produktionsskogar : vilka faktorer påverkar massutbrott och vilka åtgärder kan vidtas för att minska dem?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Fredrike Lohe; Sonja Otell; [2022]
  Keywords : Ips typographus; Picea abies; klimatförändringar; skadedjur; naturliga fiender; vattenstress; storm; skogsbruk; massattack;

  Abstract : Granbarkborren, Ips typographus, är en av få arter som kan öka drastiskt i populationsdensitet och leda till en omfattande dödlighet av träd i skogen. Skadorna år 2020 uppgick till ett värde på 3,5 miljarder kronor, vilket gör det värdefullt att försöka förstå varför dessa utbrott sker och vad för åtgärder som kan vidtas för att undvika dem. READ MORE