Essays about: "Swedish development aid"

Showing result 1 - 5 of 63 essays containing the words Swedish development aid.

 1. 1. En policyanalys av Sidas styrdokument angående deras integrering av FN:s ramverk Human Rights Based Approach

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Author : Ebba Sandberg; [2020-02-18]
  Keywords : human rights; human rights based approach; state aid; foreign aid; Sida; policy analysis; ‘What´s the problem represented to be?’-approach; mänskliga rättigheter; människorättsbaserat ramverk; statligt bistånd- och utvecklingssamarbete; policyanalys; ’What´s the problem represented to be?’-metod;

  Abstract : Human rights became an important part of the development aid sector in 2003, due to the UN framework Human Rights Based Approach, HRBA. It is used across the sector, including within the Swedish state aid agency, Sida. READ MORE

 2. 2. Sweden and Covid-19: what shaped the Swedish approach? : a content analytical case study of Sweden’s potential transition from social engineering to advanced liberalism

  University essay from Lunds universitet/Kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Author : Alice Ewing; [2020]
  Keywords : Covid-19; Sweden; Public Health; Social Engineering; Advanced Liberalism; Social Sciences;

  Abstract : The overall aim of this thesis was to examine the Swedish approach to managing the Covid- 19 pandemic, by putting it in context to recent Swedish socio-economic and demographic development. The research question reads “to what extent does the public discussion on the Covid-19 pandemic build on elements associated with advanced liberalism?”, which has been examined by the aid of a qualitative content analysis on public rhetoric used by Swedish newspaper Dagens Nyheter, The Public Health Agency of Sweden, and speeches by the Swedish king as well as the top-political figures in Sweden. READ MORE

 3. 3. Left out: Exclusionary gender discourses in Swedish high school psychology textbooks

  University essay from Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Author : George Emory Juge; [2020]
  Keywords : intersex; nonbinary; transgender; psychology didactics; discourse analysis; norms; sexuality; gender; genus; ickebinär; psykologi didaktik; diskursanalys; sexualitet; normer; trans; psykologi läromedel; Levander; Mänskligt; Bryt; psychology textbook;

  Abstract : Syftet med examensarbetet är att identifiera diskursiva representationer av genus i tre olika läromedel som används i kursen psykologi 1 på gymnasienivå i Sverige. Metod och teori kommer primärt från diskursanalytiska traditioner och har även influerats av vissa feministiska teorier. READ MORE

 4. 4. Ulterior Motives Embedded in Inclusivity: A Qualitative Content Analysis of the Framing of Economic Development Within Strategies for Swedish Development Cooperation

  University essay from Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Author : Cecilia Cartling Wallén; [2020]
  Keywords : Development; Economic Development; Development Cooperation; Aid; Foreign Aid; Neoliberalism; Deep Neoliberalism; Qualitative Content Analysis; Swedish Ministry for Foreign Affairs; Strategies for Development Cooperation. Utveckling; ekonomisk utveckling; utvecklingssamarbete; bistånd; fördjupad neoliberalism; kvalitativ innehållsanalys; Svenska Utrikesdepartementet; strategier för utvecklingssamarbete.; Social Sciences;

  Abstract : Strategies for development cooperation are decorated with words of humanitarianism and altruism and are simultaneously influenced by the contemporary world order paradigm. By outlining the current turn in development discourse, the world order is defined as one governed by a turn to deep neoliberalism, which is used as the theoretical framework for this study. READ MORE

 5. 5. Sommarlovsstad : teori - praktik - projekt

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Fredrik Matz; [2020]
  Keywords : ungdomar; barn; unga; hälsa; lek; stadsplanering; temporär landskapsarkitektur; konst;

  Abstract : Under 1900-talet var Sverige en förebild och internationellt känt för sin stadsplanering med barn i fokus. Det anseendet har vi inte längre. Men att anlägga ett barnperspektiv på staden är avgörande för barns välbefinnande och utveckling. READ MORE