Essays about: "Swedish healthcare"

Showing result 1 - 5 of 167 essays containing the words Swedish healthcare.

 1. 1. Impact of Intellectual Capital on Firm Performance and Market to Book Value - An analysis of the extended VAICTM model on Swedish listed firms within the healthcare sector

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Sang Hoon Sohn; Linus Åhman; [2020-07-01]
  Keywords : Intellectual capital; VAICTM; Firm performance; Market to book value; Swedish healthcare sector;

  Abstract : MSc in Accounting and Financial Management.... READ MORE

 2. 2. Suicide and Primary Health Care in Swedish Regions - Do Increasing Number of Healthcare Centres Prevent Suicides?

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Author : Simon Dyberg; Karl Griphammar; [2020-02-10]
  Keywords : ;

  Abstract : Suicide is a public health concern in Sweden and suicide preventive work is being made in many areas. This study aims to examine the relationship between suicide rates and primary health care. READ MORE

 3. 3. Akuta omvårdnadsåtgärder vid projektilskador hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elin De Jong; Nanna Friman; [2020]
  Keywords : akut omvårdnad; djursjukvård; hund; projektilskada; skottskada; trauma; triage;

  Abstract : Hundar med projektilskador utgör en relativt liten patientgrupp i Sverige. Det resulterar i en potentiell risk för att kunskap saknas hos djurhälsopersonal när det gäller det akuta omhändertagandet av dessa patienter, vilket är kritiskt eftersom denna patientgrupp kräver en snabb vård. READ MORE

 4. 4. Registered nurses’ perceptions of Trust-Based Public Management at work: A qualitative study

  University essay from Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Author : Bibi Estev; [2020]
  Keywords : Trust-Based Public Management; Registered Nurses; trust; care; leadership; New Public Management.;

  Abstract : Bakgrund: Tillitsdelegationen introducerades av regeringen i Sverige 2016 för att främja en mer tillitsbaserad styrning och ledning (TSL) av offentligt styrda verksamheter. I decennier har svensk offentlig sjukvård använt New Public Management för att leda och kontrollera resultat. READ MORE

 5. 5. Predicting Multimodal Rehabilitation Outcomes using Machine Learning

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Author : Alexandru Cheltuitor; Niklas Jones-Quartey; [2020]
  Keywords : Machine learning; XGBoost; regression; Multimodal Rehabilitation; SQRP; chronic pain; treatment outcome; prediction;

  Abstract : Chronic pain is a complex health issue and a major cause of disability worldwide. Although multimodal rehabilitation (MMR) has been recognized as an effective form of treatment for chronic pain, some patients do not benefit from it. READ MORE