Essays about: "Swedish holding company"

Showing result 1 - 5 of 21 essays containing the words Swedish holding company.

 1. 1. Mätning av målprioritering, måluppfyllnad och kundtillfredsställelse : en jämförelse mellan svenska privata storskogsägare och ett förvaltningsbolag

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Alexander Westberg; [2019]
  Keywords : Privatskogsbruk; Skogliga mål; skogsförvaltning; kundnytta; metodtriangulering; enkät; ANOVA;

  Abstract : Trenden inom skogsbruket är att strukturen av skogsägare förändras. Undersökningar som är gjorda på utvecklingen av skogsmarknaden visar att skogsföretagen har varit långsamma att anpassa sitt tjänsteutbud till skogsägarnas förändrade behov och detta har skapat ett gap mellan skogsägarnas behov och skogsföretagens tjänsteutbud. READ MORE

 2. 2. Bridging the Accountability Gap - A study of the civil liability of parent companies for business-related human rights abuse in Sweden, France and the United Kingdom

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Henna Kjellberg; [2019]
  Keywords : civil law; company law; international human rights law; tort law; Law and Political Science;

  Abstract : The lack of accountability for human rights violations arising out of the activities of multinational enterprises has been identified as a key impediment to the fulfillment of universal human rights and the corresponding access to remedy for victims. However, the last couple of years have witnessed an increasing movement to bridge the accountability gap on the national and international level. READ MORE

 3. 3. Nedbrytning av alkyleteraminer som används vid omvänd katjonsflotation av järnmalm

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Erik Gunnars; [2018]
  Keywords : omvänd flotation; akyleteraminer; nedbrytning; anrikning av järnmalm;

  Abstract : Vetskapen kring vad som händer med kemikalier i naturen är viktigt för att kunna bedöma om användningen av dem kan vara hållbar. Företag måste kunna visa att kemikalier som används i deras industriprocesser uppfyller vissa miljökrav bl.a. enligt ECHA:s riktlinjer. READ MORE

 4. 4. Management & Valuation of Intangible Assets in Swedish Holding Companies : An integrative model on how Swedish holding companies assess, evaluate and manage their intangible assets to maintain old and create new knowledge within their subsidiaries

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Author : Mercedesz Dani; Johanna Sterner; [2017]
  Keywords : intangible assets; intellectual capital; knowledge creation; knowledge valuation; Swedish holding company; knowledge management;

  Abstract : Background: Companies operate in a dynamic and challenging business environment with a constant battle to become and stay competitive and achieve sustainable growth. The business environment has transformed rapidly in the past decade due to major globalization and internationalization processes, which have created a demand for mapping and understanding business value and core competences. READ MORE

 5. 5. Investor Targeting

  University essay from Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Author : Fredrik Hansson; Olof Wikman; [2017]
  Keywords : Investor targeting; nancing method; nancing process; Technology and Engineering;

  Abstract : Introduction: New technology has allowed for alternative nancing methods to arise. In equity crowdfunding anyone is allowed to invest in unlisted growth companies through an online platform, which gives companies access to previously unavailable capital and allows individuals to take part of the company's journey earlier on. READ MORE