Essays about: "Swedish milk"

Showing result 1 - 5 of 276 essays containing the words Swedish milk.

 1. 1. Determinants for milk fever An epidemiological study of Swedish dairy cows

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sofia Daresjö; [2020]
  Keywords : cow; dairy; milk fever; parturient paresis; determinant; risk factor; Sweden;

  Abstract : Milk fever is a worldwide disease, seen mainly in dairy cows. At the onset of lactation the cow is not prepared for the sudden calcium requirement, which causes a drop in the blood calcium and the cow develops hypocalcaemia. Calcium is needed for the correct function of both nerves and muscles in the body. READ MORE

 2. 2. Faktorer som påverkar proteinnedbrytning och kväveeffektivitet hos mjölkkor

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Kajsa Ståhlberg; [2020]
  Keywords : protein; kväve; nedbrytning; utnyttjande; mikroorganismer; våmmen; urea; mjölkko;

  Abstract : Svenska mjölkkor utfodras idag med en stor andel protein för att upprätthålla en hög mjölkproduktion. Protein är ett viktigt näringsämne som bland annat stimulerar syntes av mjölk. För att säkerställa en hög mjölkavkastning finns det en risk att mjölkkon överutfodras med protein som inte kan utnyttjas. READ MORE

 3. 3. Järnstatus och rutiner för järnsupplementering till svenska smågrisar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Amanda Bajraszewski; [2020]
  Keywords : smågris; järnstatus; järnsupplementering; hemoglobin; järnbristanemi; IDA;

  Abstract : Otillräckligt järnintag hos diande smågrisar resulterar snabbt i järnbrist och vidare järnbristanemi (eng. iron-deficiency anemia, IDA). IDA utgör ett allvarligt hälsoproblem hos våra domesticerade smågrisar, och leder till lägre tillväxt, mindre motståndskraft mot infektiösa sjukdomar och i värsta fall en ökad smågrisdödlighet. READ MORE

 4. 4. An evaluation of the role of PromOat® on the stability of oil-in-water emulsions

  University essay from Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Author : Bernardo Paul; [2020]
  Keywords : oat β-glucans; emulsion stability; critical overlap concentration; droplet profiling; depletion; food technology; livsmedelsteknologi; Technology and Engineering;

  Abstract : Background. In the past years, there has been a major shift towards the consumption of healthier, more sustainable, and more convenient food products. These trends have triggered a response from the food industry, instigating the reformulation of several products. READ MORE

 5. 5. Hasskador hos svenska mjölkkor : Förekomst i sju besättningar under ett års tid

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Tove Svanberg; [2020]
  Keywords : Mjölkkor; Hasskador;

  Abstract : Hasskador, i form av håravfall, krustor, sår och svullnader är vanligt förekommande hos mjölkkor, i Sverige och i världen. Hasskador orsakas av upprepat trauma, tryck och friktion mot hasen och utvecklingen av skadorna beskrivs ofta som en progressiv process, som börjar med håravfall och inflammation och där skadan kan utvecklas till krustor, öppna sår och kraftig svullnad. READ MORE