Essays about: "Swedish teachers"

Showing result 1 - 5 of 608 essays containing the words Swedish teachers.

 1. 1. Teacher certification and student achievement - A quantitative study of Swedish compulsory schools

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Zhila Azez; [2020-07-10]
  Keywords : Teacher certification; student achievement; compulsory schools; Fixed-effect model;

  Abstract : MSc in Economics.... READ MORE

 2. 2. Video games in English class : What are some Swedish students’ and teachers’ attitudes toward using video games as a means to teach and learn L2 English

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Author : Johan Bjelke; [2020]
  Keywords : Video games; Education; Serious Games; L2 English; Students’ attitudes;

  Abstract : The aim of this degree project was to find out what students currently enrolled at upper-secondary school programs think of video games as an educational tool, and whether they believed it would be a good idea to use video games in English language classrooms. This was done by collecting data through the use of an online questionnaire, where students enrolled at an upper-secondary school in central Sweden answered questions on the subject video game habits, previous experience playing video games in class, attitudes toward video games in general and as educational tools in teaching English in particular. READ MORE

 3. 3. Social media in the Swedish EFL classroom : An empirical study on Swedish English teachers’ attitudes and practices regarding social media

  University essay from Högskolan Dalarna/Engelska

  Author : Sarah Isaksson; [2020]
  Keywords : EFL; social media; Sweden; English teachers; upper secondary education; language learning; digital tools;

  Abstract : Social media is a large part of Swedish adolescents’ lives. As such, social media is also prevalent in Swedish upper secondary schools. Some international research has shown positive outcomes from the use of social media as a learning tool in the English as a Foreign Language (EFL) classroom, such as higher student motivation. READ MORE

 4. 4. To Use or Not to Use Coursebooks? : A Study of Teachers' Opinions on Coursebooks and What Constitutes a Good One in the English Classroom

  University essay from Jönköping University/HLK, Skolnära forskning

  Author : Daniel Sandström; [2020]
  Keywords : lower secondary school language teaching; pedagogical material; coursebooks; second language learning; differentiation; språkundervisning i grundskolan; pedagogiskt material; läromedel; andraspråksinlärning; differentiering;

  Abstract : The aim of this study is to investigate teachers’ opinions and experiences using analogue coursebooks in lower secondary school English teaching. The study was conducted using written interviews, interviewing 7 currently active teachers teaching English in the Swedish school system, with the participants’ answers being the material. READ MORE

 5. 5. Hantering av friyta vid förskoleutbyggnad : samsyn och konfliktpunkter i synen på kvalité i förskolans utemiljö

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Niki Lindgren; [2020]
  Keywords : preschool; outdoor environment; development; learning; play; pedagogical quality; socialt samspel; barns utveckling; förskolegård;

  Abstract : Förskolan har blivit symbol för den fysiska miljö där barn spenderar större delen  av sina första levnadsår. Förskolan har det senaste decenniet även blivit en del  av det svenska utbildningssystemet och är därmed barnets första möte med  formellt lärande, men lek och omsorg är andra viktiga dimensioner i  förskoleverksamhet. READ MORE