Essays about: "Swedish urban planning"

Showing result 1 - 5 of 341 essays containing the words Swedish urban planning.

 1. 1. Digital Citizen Participation in Urban Planning : A comparative analysis between Helsingborg and Linköping smart cities

  University essay from Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Author : Maria de los Angeles Persson; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract :   The study sets out to examine digital citizen participation in urban planning in two Swedish smart cities, Helsingborg, and Linköping.   The theoretical framework combines three perspectives, the Habermas’ communicative theory, the Arnstein’s citizen participation concept and the smart city concept. READ MORE

 2. 2. Urbana ängar och deras betydelse för vilda pollinatörer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Amanda Folkesson; Felicia Wigbratt; [2022]
  Keywords : urbana ängar; vilda pollinatörer;

  Abstract : Antalet vilda pollinatörer har minskat globalt och även i Sverige, där ett stort antal arter är rödlistade. Samtidigt visar studier att städer har blivit en viktig tillflyktsort för vilda pollinatörer då de kan innehålla en variation av livsmiljöer. READ MORE

 3. 3. Cycle Route Analysis : Mediating and Facilitating Participatory Cycle Planning

  University essay from KTH/Urbana och regionala studier

  Author : Alix Lereculey-Peran; [2022]
  Keywords : Cycle planning; participatory planning; user experience; quality evaluation; communication; cycling advocacy; Cykelplanering; medborgardialog; användarupplevelse; kvalitetsutvärdering; kommunikation; ideellt organisationer;

  Abstract : Cycling is recognised as a mode of transport with many health and environmental benefits yet remains relatively underfunded and lacks priority in many Swedish municipalities. Despite a will from the government to enhance sustainable transport, cycling is not given its rightful place in urban areas. READ MORE

 4. 4. Etableringsbevattning av stadsträd : hur kan en biologiskt optimal bevattningsregim utformas och samtidigt vara resurseffektiv att utföra?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Victor Eklund; [2022]
  Keywords : stadsträd; bevattning; trädetablering; etableringsbevattning; etableringsskötsel;

  Abstract : Fullvuxna stadsträd har stor förmåga att leverera ekosystemtjänster för oss människor. För att kunna bli fullvuxna anses kvalitén på den bevattning som utförs innan träd själva kan försörja sig på vatten, etableringsbevattning, vara avgörande. READ MORE

 5. 5. Långsiktig hållbarhet i det urbana trädbeståndet vid klimatförändringar : möjligheter och risker med icke inhemska träd i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Therese Jansson; Isabel Engqvist; [2022]
  Keywords : Icke inhemska trädarter; inhemska trädarter; exotiska träd; urbana träd; klimatförändringar;

  Abstract : Sommaren 2018 drabbades Sverige av den längsta värmebölja som uppmätts sedan 1941. Klimatförändringarna höjer den globala medeltemperaturen och värmeböljorna förväntas bli fler och längre för varje år. De urbana miljöerna växer och därav blir de hårdgjorda ytorna fler. READ MORE