Essays about: "Sweetpotato"

Found 2 essays containing the word Sweetpotato.

 1. 1. Protoplast isolation and transformation in sweetpotato

  University essay from Lunds universitet/Bioteknik; Lunds universitet/Bioteknik (master)

  Author : Jakob Steiner; [2022]
  Keywords : Protoplast; Sweetpotato; Isolation; Transformation; Regeneration; Callus; Propagation; In-vitro; Solanales; Celluase; Cell; Plant; Leaf; Petiole; Biotechnology; Biology and Life Sciences;

  Abstract : Med målet att utvärdera en mindre restriktiv teknik för genmodifiering i sötpotatis (Ipomoea batatas), både gällande ekonomiska begränsningar såväl som det tid och energi bemödande som ett sådant projekt oundvikligen påbrår, har vi arbetat flitigt med att etablera optimerade parameters för protoplast isolation och fortsättningsvis också utforskat lovande protokoll för transformation och regeneration av dessa protoplaster, för att slutligen framställa nya genotyper. Således har en extensiv litteraturundersökning av tidigare publicerade protokoll, varav explantor från sötpotatis men också relaterade arter inom Solanales ordningen har diskuterats, utfärdades varefter datan analyserades via diverse avancerade statistiska modeller. READ MORE

 2. 2. Tritrophic interaction between whiteflies, insect pathogenic fungi and host plant : biology of whitefly, Bemisia afer

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Ethel Cavén; [2007]
  Keywords : Aleyrodidae; Bemisia afer; tritrophic interactions; Paecilomyces fumosoroseus; Lecanicillium sp.; sweetpotato; tomato; Peruvian pepper; bean; lifecycle; entomopathogens;

  Abstract : The study was preformed at the International Potato Centre, CIP, in the capital of Peru, Lima on the west coast of South America and the Ecology Department, SLU, Uppsala, Sweden. The main purpose of this thesis was to evaluate the tritrophic interaction and efficacy of entomopathogens on the whitefly on different host plants and different species of fungus. READ MORE