Essays about: "Syfte"

Showing result 1 - 5 of 3777 essays containing the word Syfte.

 1. 1. Våtmarksbatymetri : djupmätning av 10 anlagda våtmarker i Mälardalen

  University essay from SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Author : Gordon Lindau; [2022]
  Keywords : batymetri; djupmätning; portabelt ekolod; kastbart ekolod; våtmark; fosfordamm;

  Abstract : Tio anlagda våtmarker i jordbrukslandskap i Mälardalen har undersökts i syfte att bestämma vattendjup och volym samt för att studera batymetriska metoder som kan vara lämpliga vid djupmätning av fosfordammar och andra grunda våtmarker. De metoder som använts är portabelt, kastbart ekolod som både släpats bakom kajak och kastats med fiskespö från land samt manuell mätning med mätsticka. READ MORE

 2. 2. Predicting Treatment Performance Using Ternary Plot : Macronutrients’ impact on biomass conversion efficiency

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Madeleine Gobl; [2022]
  Keywords : Black soldier fly; organic waste treatment; biomass conversion efficiency; treatment performance; macronutrients; ternary plot; organic waste; amerikansk vapensflugan; triangulär diagram; organiskt avfallsbehandling; organiskt avfall; behandlingseffektivitet; biomassomvandlings-effektivitet; makronäringsämnen;

  Abstract : Black soldier fly larvae (BSFL) waste treatment is becoming a more sought-after organic waste treatment since it produces larvae for animal feed as well as fertilizer, the need for prediction and optimization of treatment performance increases. This study aims to predict biomass conversion efficiency (BCE) for waste going into treatment, using only the nutritional data from other studies as it could give a good performance estimation while using available data. READ MORE

 3. 3. Machine Learning for Improving Detection of Cooling Complications : A case study

  University essay from KTH/Industriell produktion

  Author : William Bruksås Nybjörk; [2022]
  Keywords : Temperature controllable containers; Machine Learning; imbalanced data; data analysis; noisy labels; feature engineering; threshold tuning;

  Abstract : The growing market for cold chain pharmaceuticals requires reliable and flexible logistics solutions that ensure the quality of the drugs. These pharmaceuticals must maintain cool to retain the function and effect. Therefore, it is of greatest concern to keep these drugs within the specified temperature interval. READ MORE

 4. 4. Automatic 3D Segmentation in CT images of Congenital Heart Defects using Deep Learning

  University essay from Lunds universitet/Matematik LTH

  Author : Matilda Dahlström; [2022]
  Keywords : Technology and Engineering;

  Abstract : 3D segmentations of hearts with congenital heart defects are routinely used today. They are used to study hearts and to prepare before surgery which makes them an important part of patient care. The 3D segmentations are usually created manually, which is a time-consuming process. READ MORE

 5. 5. Breaking the Time Preference : A study of home delivery

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Author : Gustav Alvinsson; [2022]
  Keywords : Time preference; last-mile delivery; consumer preference; Tidspreferens; last-mile delivery; frakt; fraktpreferens; konsumentpreferenser;

  Abstract : Bakgrund. E-handel ökar ständigt, och med det även frakt av ehandelsvaror. Frakten som skrivs om i den här studien syftar till den frakt som sker mellan en återförsäljare och en slutkonsument. Denna är i texten kallad last-mile delivery. READ MORE