Essays about: "Symtom"

Showing result 1 - 5 of 219 essays containing the word Symtom.

 1. 1. Askens framtid : konsekvenser och hantering av askskottsjukan ur ett ekologiskt perspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linda Tångby; Veronika Johansson; [2022]
  Keywords : Fraxinus excelsior; Hymenoscyphus fraxineus; svampsjukdom; biologisk mångfald; värdväxt; handel; invasivitet; resistens; skadegörare på ask; växtskydd; epidemi;

  Abstract : Asken (Fraxinus excelsior) är ett av våra ädellövsslag och dess existens hotas av den vindburna svampsjukdomen askskottsjukan. Sjukdomen upptäcktes först i Polen i början av 90-talet och spreds under en 20-årsperiod till de flesta länder i Europa. READ MORE

 2. 2. Höga och långvariga antikroppsnivåer hos hästar efter utbrott av ekvint herpesvirus typ 1 (EHV-1)

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Sofie Lagerqvist; [2022]
  Keywords : EHV-1; EHV-4; ekvin herpes myeloencefalopati; virusabort; seroprevalens; serologi ELISA; komplementbindningstest;

  Abstract : EHV-1 och EHV-4 är vanligt förekommande bland hästar världen över. De orsakar främst respiratorisk sjukdom men infektion med EHV-1 kan också leda till abort och neurologisk sjukdom. EHV4 har endast sporadiskt sett orsaka abort. READ MORE

 3. 3. Parasitbörda hos betande lamm : relaterat till avmaskning och avvänjningsålder

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Mathilda Petersson; [2022]
  Keywords : mag-tarmparasiter; får; förstagångsbetande lamm; PGE; EPG; avvänjningsålder; avmaskning; tillväxt;

  Abstract : Mag-tarmparasiter är ett kostsamt och energikrävande problem vilket varje fårlantbrukare behöver hantera. I Sverige är de vanligaste parasiterna Teladorsagia circumcincta, Trichostrongylus spp. och Haemonchus contortus. READ MORE

 4. 4. Profiling the autoantibody repertoire in systemic sclerosis

  University essay from KTH/Proteinvetenskap

  Author : Emmie Pohjanen; [2021]
  Keywords : Systemic sclerosis; rheumatology; autoimmunity; autoantibody; biomarkers; Systemisk skleros; reumatologi; autoimmunitet; autoantikropp; biomarkörer;

  Abstract : Systemisk skleros (SSc) är en autoimmun rheumatisk sjukdom som kännetecknas av fibros i huden och/eller de interna organen, vaskulopati och en autoimmun reaktion från immunförsvaret, med eller utan specifika autoantikroppsprofiler. Diagnostisering och sjukdomsbehandling försvåras av sjukdomens heterogena natur. READ MORE

 5. 5. Lentivirus hos små idisslare : en fallbeskrivning av lentivirus i en svensk getbesättning

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emelie Hedlund Salenstedt; [2021]
  Keywords : get; lentivirus; kaprin artrit encefalit; maedi; visna; SRLV; CAE; MV; CAEV; VMV;

  Abstract : Lentivirus är ett genus bestående av icke-onkogena virus i virusfamiljen Retroviridae, subfamilj Orthoretrovirinae, som karaktäriseras av lång inkubationstid, snabb mutationstakt och en omfattande motståndskraft mot värdens immunförsvar. Lentivirus som infekterar får och getter går under det gemensamma namnet small ruminant lentivirus (SRLV). READ MORE