Essays about: "Systematisk risk"

Showing result 1 - 5 of 31 essays containing the words Systematisk risk.

 1. 1. MULTIDIMENSIONAL APPROACH INCLUDING PHYSICAL ACTIVITY IN REDUCING OBESITY IN CHILDREN AND TEENAGERS A Systematic Literature Review

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Author : Selahattin Acikgöz; [2019-12-10]
  Keywords : Physical activity; multi intervention; children; obesity;

  Abstract : Bakgrund Barn som växer upp med fetma har ökad risk att få ett antal fetmarelaterade hälsoproblem som diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, funktionsnedsättningar och för tidig död. Fetma beror på ett antal faktorer. Och det finns olika interventioner med en kombination av multidiciplinära insatser för barn och ungdomar med fetma. READ MORE

 2. 2. Oil Price and Sector Returns : An International Analysis on the role of Oil Dependency in the Financial Sector

  University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Victor Babakhani; Aalhuizen Christoffer; [2019]
  Keywords : Oil Price; Sector return; Oil; Systematic Risk; Sustainable Development; Finance;

  Abstract : Olja har under det förgångna seklet varit en av industrialiseringens stöttepelare. Idag, med omfattande satsningar inom hållbar utveckling så är inverkan av oljan högt aktuellt och inom en snar framtid kan den se en påtaglig nedbringa även om det har visats att dess relevans kommer kvarstå åtminstone fram till 2040. READ MORE

 3. 3. Diagnostic Accuracy of Radiological Methods Regarding Root Resorption of Teeth Neighbouring Impacted Maxillary Canines - A systematic review

  University essay from Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Author : Lisa Granberg; Julia Stevens; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Syfte: Syftet med denna studie var att systematiskt granska den vetenskapliga litteraturen gällande diagnostisk tillförlitlighet för röntgenmetoder avseende rotresorption på granntänder till överkäkshörntanden. Material och metod: För att uppnå en systematisk och ett transparant tillvägagångssätt användes PRISMA och CRDs handbok. READ MORE

 4. 4. Government favoritism in public procurement : Evidence from Romania

  University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Author : Daniel Pustan; [2019]
  Keywords : Grand corruption; High-level corruption; Political corruption; Clientelism; Favoritism; Governance; Corruption measurement; Public procurement; Romania; Stora korruption; korruption på hög nivå; politisk korruption; klientelism; favorisering; styrning; korruptionsmätning; offentlig upphandling; Rumänien;

  Abstract : In Romania, the consideration that politicians use their influence to control the public procurement market is axiomatic. It is no surprise that the country ranks high in perceptionbased surveys or the low participation of firms on the procurement market. READ MORE

 5. 5. A Game of Drones : Cyber Security in UAVs

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Elsa Dahlman; Karin Lagrelius; [2019]
  Keywords : UAS Unmanned Aircraft System ; UAV Unmanned Aerial Vehicle ; Drone; Drönare; OLF Obemannad luftburen farkost ;

  Abstract : As Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) are getting more popular and their area of use is expanding rapidly, the security aspect becomes important to investigate. This thesis is a systematic literature review that examines which type of cyber attacks are most common among attacks directed at civilian use UAVs and what consequences they bring. READ MORE