Essays about: "TDC"

Showing result 1 - 5 of 22 essays containing the word TDC.

 1. 1. Virtual Crank Angle based Cylinder Pressure Sensor

  University essay from KTH/Förbränningsmotorteknik

  Author : Christopher Ringström; [2017]
  Keywords : virtual sensor; in-cylinder pressure; heat release; wiebe parametrisation; indicated work; virtuell sensor; cylindertryck; värmeavgivning; wiebe anpassning; indikerat arbete; diesel motor;

  Abstract : Closed-loop combustion control is an on-going field of research for improving reducing engine emissions and increasing efficiency. Cylinder pressure is a key parameter to monitor for combustion feedback. READ MORE

 2. 2. Virtual Crank Angle based Cylinder Pressure Sensor

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Author : Christopher Ringström; [2017]
  Keywords : Virtual sensor; In-cylinder pressure; Heat release; Wiebe parametrisation; Indicated work; Virtuell sensor; Cylindertryck; Värmeavgivning; Wiebe anpassning; Indikerat arbete; Diesel motor;

  Abstract : Closed-loop combustion control is an on-going field of research for improving reducing engine emissions and increasing efficiency. Cylinder pressure is a key parameter to monitor for combustion feedback. READ MORE

 3. 3. Sköldkörtelstörande ämnen : bakomliggande mekanismer och effekter

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Linda Daly; [2016]
  Keywords : sköldkörtelstörningar; tyroidea; verkningsmekanismer; sköldkörtelstörande ämnen; effekter; thyroid disruptors; TDC; thyroidea; mechanism of action; effects;

  Abstract : En normalt fungerande sköldkörtelhormonproduktion är väldigt viktigt för alla djur då sköldkörtelhormonerna är involverade i många av kroppens mekanismer såsom reglering av metabolismen samt krävs för att nervsystem och skelett ska utvecklas på ett normalt sätt. Eftersom sköldkörtelhormonsystemet är så viktigt för vuxna individer och ännu viktigare för unga individer som fortfarande utvecklas är det av yttersta relevans att studera ämnen som kan interagera och påverka detta hormonsystem negativt. READ MORE

 4. 4. Evaluation of monitoring systems and processes

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Author : Therese Hedström; Sara Lundahl; [2016]
  Keywords : Network Operations Center; NOC; Network Management System; NMS;

  Abstract : The focus of this Thesis has been to evaluate different monitoring systems and processes that are used by the Network Operations Center at TDC Sverige AB. The problem formulation involves (i) how the monitoring systems are used, (ii) how these work together, (iii) what processes are involved and (iv) how the systems and processes can be improved to benefit the Network Operations Center. READ MORE

 5. 5. System Level Modeling and Verification of All-digital Phase-locked Loop

  University essay from KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Author : Chi Zhang; [2015]
  Keywords : ;

  Abstract : In wirelesscommunication systems, a local oscillator (LO) aims at demodulating radio-frequency signals into baseband signals. The performance of these signals determines the quality of communications which is highly affected by the phase accuracy of local oscillators. READ MORE