Essays about: "TIMOFEY MALTSEV"

Found 1 essay containing the words TIMOFEY MALTSEV.

  1. 1. Thermal behaviour of Li-ion cell : Master Thesis project at Volvo GTT ATR

    University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

    Author : TIMOFEY MALTSEV; [2012]
    Keywords : Lithium-ion battery; HEV; EV; heat; temperature; thermal runaway; abuse test; Litium-jon batteri; HEV; EV; temperatur; värme; thermal runaway; förstörande prov;

    Abstract : Examensarbetet gjordes på Volvo Group Trucks Technology. Målet med arbetet var att studeravärmeutveckling i Li-jon cell för hybrid- och elbilar, HEV och EV. Battericeller undersöktesunder sina normala arbetsförhållanden och vid förstörande prov. Undersökningen baserades påcellernas yttemperatur. READ MORE