Essays about: "TVÄRVETENSKAP"

Found 2 essays containing the word TVÄRVETENSKAP.

 1. 1. The Gotlandic rural militia : A study of the invasion of Gotland 1361 in response to a modern narrative

  University essay from Stockholms universitet/Historiska institutionen

  Author : Thomas Neijman; [2017]
  Keywords : Middle Ages; medieval Scandinavia; medieval; history; archeology; battle of Wisby; battle of Visby; medeltid; tvärvetenskap; historiebruk; korsbetningen; historia; arkeologi;

  Abstract : De moderna beskrivningarna av Gotlands invasion 1361 delar ett ofta använt narrativ, där de gotländska och danska arméerna beskrivs som motsatser. Den danska armén sägs ha bestått av proffs, som var välutbildade och välutrustade. READ MORE

 2. 2. Er det ønskelig med et tettere samarbeid mellom de to plangruppene i Reinertsen? : hvilke utfordringer må i så fall overvinnes for å få til dette?

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Cristina Krogh; Tonje Refstie; Magdalena Ågren; [2009]
  Keywords : samarbete; tvärvetenskap; kultur; omorganisering; teambuilding; utvärdering;

  Abstract : The purpose of this exercise is to study if a closer cooperation between the two planning groups in Reinertsen AS is desirable. The basis is that the groups have partially overlapping competence and the leaders wish them to use their joint expertise even better. READ MORE