Essays about: "Taste"

Showing result 1 - 5 of 336 essays containing the word Taste.

 1. 1. Is sugar as sweet to the palate asseeds are appetizing to the belly? : Taste responsiveness to seven sweet-tastingsubstances in white-faced sakis (Pithecia pithecia)

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Author : Mikel Redin Hurtado; [2023]
  Keywords : Food-associated carbohydrates; relative sweetness; seed predation; steviol glycosides; taste preference thresholds; taste responsiveness; white-faced sakis;

  Abstract : Differences in taste perception between species are thought to reflect evolutionaryadaptations to dietary specializations such as seed predation. By employing a two-bottlepreference test, the purpose of the current study was to evaluate the taste responsiveness forfive food-associated carbohydrates and two steviol glycosides in four adult white-faced sakis(Pithecia pithecia). READ MORE

 2. 2. Söta svarta vinbär - Kartläggning av kvalitetsegenskaper med fokus på antocyaniner

  University essay from SLU/Dept. of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Anna Lundberg; [2023]
  Keywords : HPLC; titrerbar syra; BRIX; upplevd sötma; öslig torrsubstans; hälsoaspekter; Ribes nigrum;

  Abstract : Svarta vinbär, Ribes nigrum, är ett bär med lång historia i Sverige och har många kvalitativa egenskaper inte minst hur ett hälsoperspektiv. Dock faller inte detta bär alla i smaken på grund av dess sura smak, därför har förädling med fokus på att få fram en sötare smak utförts vid SLU. READ MORE

 3. 3. Unga tjejers perspektiv på den urbana närmiljön : promenadintervjuer med tjejer i åldern 8-12

  University essay from SLU/Dept. of People and Society

  Author : Anna Maria Sandberg; [2023]
  Keywords : Barnvänliga miljöer; stadsmiljö; tjejers perspektiv; miljöerbjudanden; rörelsefrihet; platsskapande; promenadintervjuer;

  Abstract : Det urbana landskapet har genomgått en stor förändring de senaste decennierna, och den ökade trafiken, förtätningen och rädslan för fulla gubbar begränsar barns rörelsefrihet idag. Möjligheten att röra sig fritt utgör tillsammans med tillgång till många miljöerbjudanden, grundstenarna i en barnvänlig miljö. READ MORE

 4. 4. Possible sugar substitutes to reduce sugar in bread : without affecting taste and quality

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Elin Forslund; [2023]
  Keywords : bread; sugar substitute; sugar reduction; inulin; oligofructose; amyloglucosidase; glucoamylase; dough; wheat dough; clean label;

  Abstract : The World Health Organization (WHO) is recommending a reduction of added sugars in food to decrease non-communicable diseases. This study was made in a collaboration with the bread company Pågen, who wants to reduce the added sugar, sucrose, to meet the recommendations from WHO and the consumer's wishes for less sugar in bread. READ MORE

 5. 5. Understanding factors related to food waste in Swedish primary schools

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Author : Roula Yandem; Fatima Fkhir; [2023]
  Keywords : ;

  Abstract : Production and consumption of food have several environmental impacts, regardless of the type of food production. However, food production can have a particularly large impact on the environment, as it often causes pollution and spreads harmful contaminants in nature. READ MORE