Essays about: "Taste"

Showing result 1 - 5 of 221 essays containing the word Taste.

 1. 1. Växternas osynliga försvar : en undersökning av sekundära metaboliters betydelse och deras styrbarhet i hydroponiska system

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Julia Nilsson; [2020]
  Keywords : Rotexudat; abiotiska faktorer; respons; stress; kostnader; primära metaboliter; inducerat växtförsvar;

  Abstract : I växtproduktion används idag både kemiska bekämpningsmedel och biologiska strategier för att skydda den odlade kulturen från angrepp av olika slag. Men utöver den externa hjälpen från oss människor har växter en egen förmåga att försvara sig mot de hot som finns omkring dem. READ MORE

 2. 2. Effects of Microwave and Enzyme Treatments on the Softness of Barley Kernels

  University essay from Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Author : Ilias Nikolakakis; [2020]
  Keywords : food engineering; livsmedelsteknik; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Abstract : The present master thesis was performed in cooperation with the company “Aventure AB”. The company’s R&D department envisioned a new yoghurt-based product able to decrease the blood glucose levels after a meal. READ MORE

 3. 3. What does beef taste like? : a sensory study for development of beef terminology

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Sara Samuelsson; [2020]
  Keywords : Sensory; sensory marketing; beef; Strip Loin; cattle; meat; CATA;

  Abstract : Today, there is no general terminology to describe the sensory properties of beef. Hence, the aim of this study was to develop a terminology to describe the sensory texture, flavour and appearance properties of beef. Attributes describing beef were chosen from earlier studies and a qualitative open discussion. READ MORE

 4. 4. Relationsmat, det nya gamla sättet att handla mat : direkta försäljningskanaler för relationsmat samt om REKO-ring relationsmatkonsumenter

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Sandra Lindell; [2020]
  Keywords : närproducerat; konsumentbeteende; livsmedelskedjan; ekologiskt; andelsjordbruk; gårdsbutiker; bondens marknad; försäljningskanaler; livsmedelskonsument; relationsmarknadsföring; local produce; consumer behaviour; food supply chain; organic; consumer supported agriculture; farm shops; farmer’s market; sales channels; food consumer; relationship marketing;

  Abstract : Matskandaler och onödiga tillsatser i maten har påverkat livsmedelskonsumenters förtroende för livsmedelsindustrin samtidigt som en ökad klimatmedvetenhet och kunskap om hur dagens matproduktion påfrestar klimatet har fått konsumenter att ifrågasätta livsmedelskedjan och hur och var maten produceras. Intresset för att handla mer närproducerad mat ökar och det nya begreppet relationsmat som främst anammats av olika REKO-ringar i Sverige är på uppgång och har uppmärksammats av konsumentgrupper som vill gynna den lokala ekonomin, handla ekologiskt, minska matmil och veta mer om ursprunget till sin mat. READ MORE

 5. 5. Ethnic Discrimination in London’s Housing Market – Are Bangladeshi women worse off applying for housing compared to White women?

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Author : Matilda Fredholm; Sonja Stanicic; [2019-02-15]
  Keywords : Taste-based discrimination; Statistical discrimination; London housing market; Bangladeshi; Correspondence testing design; Ethnic discrimination;

  Abstract : This study investigates ethnic discrimination for sublets in London’s rental housing market. By applying an experimental design, four female fictitious characters were created to apply for housing advertisements on the website Gumtree. READ MORE