Essays about: "Taste"

Showing result 1 - 5 of 269 essays containing the word Taste.

 1. 1. Packaging for Plant-based protein diets - Exploring the requirements from the consumer and industry perspective

  University essay from Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Author : Revathi Saravana Kumar; [2021]
  Keywords : Technology and Engineering;

  Abstract : The sustainable production and consumption of foods is gaining traction and globally, it is believed that there is nutritional transitional taking place from animal-based protein to plant-based protein. Product requirements, supply chain conditions, and consumption patterns for animal-based proteins and plant-based proteins will vary. READ MORE

 2. 2. Lindgården: en jämförelse mellan ideal och praktik : en trädgårdshistorisk jämförelse mellan utformning av en villaträdgård i Västerbotten och ett rådande trädgårdsideal under åren 1950- 1980

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elisabeth Lindström; [2021]
  Keywords : trädgårdshistoria; Västerbotten; Bjurholm; kulturarv; villaträdgård; naturvård; hushållsodling; sommarrum;

  Abstract : I det här självständiga arbetet görs en jämförelse mellan årtiondenas ideal och praktik i en villaträdgård mellan 1950- 1980. Arbetet delas upp i tre delar med en utvald trädgård som utgångspunkt för praktiskt exempel och litteratur; i form av trädgårdshandböcker som använts av ägarna till trädgården, som ideal och metodiskt verktyg. READ MORE

 3. 3. LGBTQ inclusive workplaceclimate in China : A case study on the inclusion of LGBTQ groups in the workplace based on the organization’s LGBTQ support policy, policy implementation and employees’ understanding

  University essay from Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Author : HAONING TANG; WANLU YU; [2021]
  Keywords : Queer theory; Inclusive workplace; LGBT; Taste-based discrimination;

  Abstract : Working climate is an important subject in management research. The purpose of this research is to study the characteristics of an LGBT-friendly working climate. This research is based on Queer theory and Taste-based Discrimination theory, and follows the qualitative analysis method of interpretivism. READ MORE

 4. 4. TASTE - An investigation on taste and class in relation to - kitsch, art and commodified luxury.

  University essay from Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Author : Viktoria Marie Madsen; [2021]
  Keywords : Smag; Klassedistinktion; Habitus; Kulturel kapital; Pierre Bourdieu; Cindy Sherman; Louis Vuitton; Artification; Postmodernisme; Pop kultur; Kitsch; Luksus; Roland Barthes; Myter.;

  Abstract : This thesis takes a closer look at the phenomena of taste in relation to kitsch, art and luxury, analyzing a visual campaign, by the luxury brand Louis Vuitton. The visual campaign is made by Louis Vuitton to promote a collaboration with the postmodern artist Cindy Sherman. READ MORE

 5. 5. Nyckeln till fibrer : texturbildning i växtbaserade köttanaloger

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Hedvig Bergsten; [2021]
  Keywords : växtbaserade köttanaloger; fiberformation; proteininnehåll; extrudering; shear cell technology; mykoprotein; spinning-system; 3D-printin; proteinskifte;

  Abstract : Marknaden för växtbaserade köttalternativ är hetare än någonsin och lockar till sig allt fler konsumenter. I takt med att köttkonsumtion alltmer pekas ut som en stor klimatbov och generellt diskuteras i negativa ordalag har intresset för köttanaloger ökat kraftigt. READ MORE