Essays about: "Taste"

Showing result 1 - 5 of 203 essays containing the word Taste.

 1. 1. Ethnic Discrimination in London’s Housing Market – Are Bangladeshi women worse off applying for housing compared to White women?

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Author : Matilda Fredholm; Sonja Stanicic; [2019-02-15]
  Keywords : Taste-based discrimination; Statistical discrimination; London housing market; Bangladeshi; Correspondence testing design; Ethnic discrimination;

  Abstract : This study investigates ethnic discrimination for sublets in London’s rental housing market. By applying an experimental design, four female fictitious characters were created to apply for housing advertisements on the website Gumtree. READ MORE

 2. 2. The Impact Of High Fashion PR In The Creation Of A Fashion Editorial Image

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för modevetenskap

  Author : Isabelle Pandeya; [2019]
  Keywords : public relations; luxury; gatekeepers; fashion magazines; PR policies; Cultural Sciences;

  Abstract : Brand owners protect their brands by setting policies through their public relations departments. The PR policies control how magazines communicate their brands to the public. This study examines the aesthetical values and impact of a brand owner’s public relations policies on fashion editorial images. READ MORE

 3. 3. So... this is how you look on Tinder : A quantitative study about how young adults in Sweden self-present themselves on Tinder.

  University essay from Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Author : Emelie Pettersson; Warat Lindström; [2019]
  Keywords : Self-presentation; gender; stereotypes; online dating; young adults;

  Abstract : The purpose of this study is to analyze how young adult self-present themselves on Tinder and the relationship between user’s self-presentation and gender to investigate if there are differences. While there are plenty of research connected to self-presentation and online dating, most of them were conducted on English speaking dating sites. READ MORE

 4. 4. Parasitinfektioners påverkan på köttkvaliteten hos nötkreatur och får

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Carina Tufvesson; [2019]
  Keywords : parasiter; infektion; köttkvalitet; idisslare; nötkreatur; får;

  Abstract : Arbetet illustrerar hur köttkvaliteten hos nötkreatur och får påverkas av djurens tillväxt och hur parasiterna kan störa denna. Den främsta påverkan som är återkommande i flera studier är en försämrad aptit samt en negativ effekt på tillväxten. READ MORE

 5. 5. Solanaceae i svenska växthus : förutsättningar för kommersiell odling av asiatisk aubergine och kapkrusbär

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Mikaela Karlsson; [2019]
  Keywords : Solanum melongena; Physalis peruviana; äggplanta;

  Abstract : Den svenska befolkningen äter allt mer frukt och grönt och importen ökar för varje år. Samtidigt som de svenska producenterna lever med ett konstant konkurrenstryck från importerade produkter så ökar intresset för bland annat närodlade, ekologiska och exotiska produkter. READ MORE