Essays about: "Teaching materials"

Showing result 1 - 5 of 97 essays containing the words Teaching materials.

 1. 1. Fill-in-the-Blank or Write an Original Sentence : A Comparison of Practice Materials for Vocabulary Retention

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Author : John Lindström; [2020]
  Keywords : Vocabulary Acquisition and Retention; Practice Materials; Adult EFL Learners; Fill-in-the-Blank;

  Abstract : Despite extensive research, a “best method” for teaching vocabulary has not been identified. The present study investigates the efficacy of two different practice materials for vocabulary retention, a fill-in-the-blank exercise and an original sentence writing exercise, from the hypothesis that a fill-in-the-blank exercise will be superior in terms of vocabulary retention on an immediate posttest. READ MORE

 2. 2. Livsmedelsproduktion, ett framtidsämne? : grundskolelärares syn på lärandet om livsmedelsproduktion

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lovisa Filipsson; [2020]
  Keywords : livsmedelsproduktion; lärande; grundskola; studiebesök; läroplan;

  Abstract : Historiskt sett har livsmedelsproduktionen varit en del av gemenemans vardag. Dagens långa avstånd till livsmedelsproduktionen är både fysiskt och mentalt stort, vilket har visats sig ha en negativ inverkan på kunskapen om livsmedelsproduktion (Lundström, 2010). READ MORE

 3. 3. Linguistic Variation in Swedish EFL-Textbooks : A Content Analytical Study of the Representation of Englishes in Swedish Upper Secondary School Materials

  University essay from Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Author : Nellie Lindqvist; [2020]
  Keywords : World Englishes; ELT; EFL; content analysis; qualitative research; quantitative research; textbook evaluation; interviews.;

  Abstract : Nowadays, becoming proficient in merely one variety of English may not be sufficient, since this does not guarantee an ability to communicate with the vast majority of English speakers worldwide (Modiano, 2009; Fang & Ren, 2018). Despite this, studies show that European ELT still largely focus on certain varieties over others (Modiano, 2009); hence, it is interesting to study the materials used within this context. READ MORE

 4. 4. Motivating Students within Autism Spectrum Disorder to Develop their L2 English Language : Teaching Methods for Motivation in Swedish Secondary Schools

  University essay from Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Author : Clara Nilsson; [2020]
  Keywords : content analysis; motivation; teaching methods; L2; English; special needs education; autism spectrum disorder; ASD;

  Abstract : Drawing on theories about and previous research on second language (L2) motivation and   students with special needs, the present study adopts a content analysis approach to examine how L2 English teachers, in Swedish secondary schools, motivate students within Autism Spectrum Disorder (ASD) to develop their English language. This topic was investigated by interviewing three teachers at different schools with experience of working with ASD students. READ MORE

 5. 5. Hur matematikundervisning som har vardagliga samband påverkar elevernas lärande

  University essay from Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Author : Kondwelan James Tembo; [2020]
  Keywords : everyday connection; interest; mathematics teaching; motivation; understanding; intresse; matematikundervisning; motivation; lärande; vardagsanknytning;

  Abstract : Denna studie fokuserar på problemet där flesta elever tappar intresse, motivation och lust att lära sig matematik eftersom de upplever att det är ett svårt ämne. Syftet med detta arbete å andra sidan är att undersöka om hur matematikundervisning som har vardagliga samband påverkar elevernas lärande. READ MORE