Essays about: "Technical Art History"

Found 5 essays containing the words Technical Art History.

 1. 1. WOMENʼS WOVEN WEB - Activating the Biographical Dictionary of Swedish Women through Social Network Narratives

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Author : Alvarez Díaz María Guadalupe; [2020-11-23]
  Keywords : Social Network Analysis; SNA; mixed methodologies; lexikon; SKBL; IDN; Interactive Digital Narratives; kvinnor; kvinnorörelse; kvinnohistoria; kvinnliga studier; hemslöjd; textilkonst; mönsterritare; slöjdare; 1800-talet; 1900-talet; konstnärer; formgivning; kulturhistoria; pionjärer; entreprenörer; visualiseringar; socialt nätverk; kontakt; tekniska skolor; digital humaniora; lexicon; Swedish domestic handicraft; Swedish textile art; 19th Century; 20th Century; Swedish Technical schools; pioneers; entrepreneurs; network visualizations; female studies; digital humanities;

  Abstract : When the Biographical Dictionary of Swedish Women (Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, SKBL), became freely available online, it opened the opportunity to examine and transform its text-based content in new ways. The purpose of this project is to apply and reflect on explorative visualizations of social networks as a method for presenting and analysing data from SKBL. READ MORE

 2. 2. What is concealed from the eye of the beholder : A technical analysis of Amor and Psyche

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Author : Teresia Strömgren; [2020]
  Keywords : Technical Art History;

  Abstract : The oil on canvas painting Amor and Psyche attributed to Flemish artist Denys Calvaert in 1568 has subdued UV, IR and X-ray analysis. The result of these multispectral analysis provided a point of departure from the concept of materiality for further reasoning regarding: attribution, provenience, art period, display and panting technique. READ MORE

 3. 3. Breakfast-Piece by Nicolaes Gillis : A comparative study of material perspectives

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Author : Kenne Filippa; [2020]
  Keywords : still life painting; Nicolaes Gillis; reflectography; x-radiography; technical art history;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Software Development in Startup Companies

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation

  Author : Carmine Giardino; Nicolò Paternoster; [2012]
  Keywords : startup; software development; grounded theory; mapping study;

  Abstract : Context: Software startups are newly created companies with no operating history and are extremely fast in producing cutting-edge technologies. These companies develop software un- der highly uncertain conditions, tackling fast growing markets with severe lack of resources. READ MORE

 5. 5. Oppeby torg då, nu och sedan : att utveckla och förnya ett 1950-talstorg i Nyköping

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ulrika Svensson; [2012]
  Keywords : Oppeby; torg; Nyköping; förortstorg; program 50-tal; 60-tal; förort; grannskapsplanering; stadsdelsförnyelse;

  Abstract : Det här examensarbetet på 30 hp är utfört vid institutionen för stad och land, SLU Ultuna. Examensarbetet handlar om Oppeby torg i Nyköping för vilket jag har tagit fram ett program. Ett program innehåller råd och riktlinjer för hur en miljö kan utvecklas och kan användas som underlag vid en eventuell upprustning av torget. READ MORE