Essays about: "Teknik"

Showing result 1 - 5 of 6272 essays containing the word Teknik.

 1. 1. EN UTVÄRDERING AV AGELABS VISNINGSRUM FÖR VÄLFÄRDSTEKNIK

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Author : Helena Lager; Amanda Weber; [2020-04-15]
  Keywords : Interactive environment; elderly; welfare technology; participation; Occupational therapy;

  Abstract : Bakgrund I dagens samhälle ökar den äldre befolkningen. Samtidigt ökar även digitalisering av samhället och användandet av vardagsteknik, såsom smartphones och datorer, vilket ställer krav på användaren. Då många äldre personer saknar kunskap och förståelse för nyttan av tekniken riskerar de därmed att exkluderas i samhället. READ MORE

 2. 2. Interaction with Smart Assistant

  University essay from Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Author : Prakriti Dhang; Manaswini Kolluru; [2020]
  Keywords : Smart Assistant; User Experience; Face Recognition; Speech Based Interaction; Human Interaction; Challenges; Internet of Things;

  Abstract : Newer technologies are being developed all the time in order to help us in our daily tasks. Smart Assistant (SA) is one such broad category of devices which, when instructed through speech or command, perform certain tasks. Most SAs have two primary tasks: identify the user, and perform the task communicated by the user. READ MORE

 3. 3. Podcasts: “Entertainment To Go” : A study on why Uppsala University students listen to podcast

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Author : Anneli Modin; Sasha Börholm; [2020]
  Keywords : podcast; convergence; mobility; uses gratifications theory; listening behavior;

  Abstract : The study aims to gain a deeper understanding of podcasts as a phenomenon. It specifically explores Uppsala University students and their podcast listening habits in an effort to gain understanding about why students listen to podcasts, if there are particular genres students are drawn to and why students believe podcasts are successful. READ MORE

 4. 4. Impacts of Using Programmable Network Architectures on Datastreams

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Author : Joel Folkesson; Minh Luong Ky; [2020]
  Keywords : SDN; Software-Defined Networking; Live streaming; Streaming; network performance; OpenFlow;

  Abstract : With an increase of popularity in live video streaming, there are new demands on current networks. Therefore it is interesting to explore if new architectures has what it takes. Software defined networking (SDN) is a new architecture that brings benefits in terms of control and management of networks. READ MORE

 5. 5. NSGA-II DESIGN FOR FEATURE SELECTION IN EEG CLASSIFICATION RELATED TO MOTOR IMAGERY

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Author : Robin Johansson; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Feature selection is an important step regarding Electroencephalogram (EEG) classification, for a Brain-Computer Interface (BCI) systems, related to Motor Imagery (MI), due to large amount of features, and few samples. This makes the classification process computationally expensive, and limits the BCI systems real-time applicability. READ MORE