Essays about: "Temperatur"

Showing result 1 - 5 of 650 essays containing the word Temperatur.

 1. 1. Effekter av klimatförändringar på växtplankton i subarktiska och alpina sjöar

  University essay from SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Author : Matilda Lundström; [2019]
  Keywords : Fosfor; Växtplanktonbiomassa; Diversitet; Oligotrofiering; Temperatur;

  Abstract : The aim of this report was to determine how the climate change affects the ecosystems in alpine and subarctic lakes in Sweden. This was done by analyzing data from environmental monitoring of 14 subarctic and alpine lakes that was part of the national time-series lake monitoring program. READ MORE

 2. 2. Consolidation and Forming of Aerospace Graded Composite Materials : An experimental study of prepreg characteristics

  University essay from KTH/Lättkonstruktioner

  Author : Matilda Eriksson; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : The topic of this project is an experimental study of prepreg characteristics, such as tack, consolidation and temperature sensitivity during forming. The aim has first been tounderstand how the material reacts during different manufacturing processes. READ MORE

 3. 3. Improving Short-Range Cloud Forecasts in Harmonie-Arome Through Cloud Initialization Using Mesan Cloud Data

  University essay from Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Author : Joakim Pyykkö; [2019]
  Keywords : cloud initialization; HARMONIE-AROME; MESAN; satellite product; synoptic weather station;

  Abstract : Previous studies, such as van der Veen (2012) and White et al. (2017), have demonstrated the potential of using measurement-based cloud data to improve Numerical Weather Prediction (NWP) based cloud forecasts. This can be done through cloud initialization; a process of injecting cloud data after the regular data assimilation in an NWP model. READ MORE

 4. 4. Levande begravd : kan klimatförändringar ge mjältbrandssporer nya förutsättningar?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Johanna Cavell; [2019]
  Keywords : mjältbrand; sporer; klimatförändringar;

  Abstract : Mjältbrand är en dödlig sjukdom som varit känd under en lång tid och som drabbar både djur och människor. En av anledningarna till att mjältbrand är fruktad är bakteriens förmåga att sporulera vid icke gynnsamma förhållanden och persistera i jorden under en lång tid. READ MORE

 5. 5. Effect of filtration aid on downstream processing of polymer particles : Effektivisering av avvattningsprocessen av polymerpartiklar

  University essay from Luleå tekniska universitet/Industriell miljö- och processteknik

  Author : Emma Johansson; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Polymer particles are expandable and produced by Nouryon. The production consists of polymerization, dewatering and drying. Dewatering of polymer particlesis an important part of the production process and have a large impact on how efficient the downstream process can be performed. READ MORE