Essays about: "Temperaturmätning"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the word Temperaturmätning.

 1. 1. Kan en örontermometer användas för att mäta kroppstemperaturen hos friska katter? : en jämförande studie mellan en öron- och en rektaltermometer

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Ida Eklund; Yrla Hanström; [2020]
  Keywords : katt; kroppstemperatur; rektaltemperatur; rektaltermometer; stress; temperaturmätning; termometer; örontermometer;

  Abstract : På de flesta djursjukhus och kliniker används idag rektaltermometer för att mäta kroppstemperatur hos katter. Denna metod anses som tillförlitlig för att mäta kroppstemperatur men kan upplevas som en obehaglig och stressande metod för katten. READ MORE

 2. 2. Olika mätmetoder av kroppstemperatur hos hund och katt

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Olivia Blom; Therése Ellenius; [2018]
  Keywords : temperaturmätning; djuromvårdnad;

  Abstract : Att mäta djurets temperatur hör till den grundläggande kliniska undersök-ningen och är en viktig parameter för att kunna upptäcka många sjukdoms-tillstånd. Rektal temperaturmätning har länge varit det vanligaste sättet att mäta djurets kroppstemperatur på inom djursjukvården då det är den metod som hittills har korrelerat bäst med kärntemperaturen. READ MORE

 3. 3. Minska smågrisdödligheten : ett försök att med små medel minska dödligheten första veckan i smågrisens liv

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Matilda Cronqvist; [2018]
  Keywords : Smågrisproduktion; sugga; smågris; dödlighet; öka smågrisöverlevnad; värme; skift di;

  Abstract : Smågrisdödligheten ökar ju fler smågrisar suggan föder då det krävs mer av suggan bland annat en större försiktighet för att inte trampa eller lägga sig på sina smågrisar. Det krävs också att suggan har en bra mjölkproduktion för att kunna försörja ett större antal smågrisar. READ MORE

 4. 4. Övervakningsmetoder och jämförelse av förberedelsetid vid allmän anestesi av föl och unghästar på ett svenskt hästdjursjukhus : en retrospektiv studie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Caroline Gunnarsson; Jessica Gylling; [2018]
  Keywords : häst; föl; anestesi; monitorering; duration;

  Abstract : Ett föls fysiologi ser annorlunda ut jämfört med en vuxen individs fysiologi. Deras omogna fysiologi gör att de blir sårbara och särskilt utsatta vid allmän anestesi, och har en ökad risk för att dö under den allmänna anestesin jämfört med en vuxen häst. READ MORE

 5. 5. New Principle for Fluid Flow Measurement

  University essay from Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Author : Markus Karlström; Fredrik Olsson; [2018]
  Keywords : flow measurement; rotameter; solenoid; magnet; drag; Technology and Engineering;

  Abstract : Fluid flow measurement is a task for which many different solutions exist. For high precision sensors the production cost is high and measurement principle is generally based on advanced theory. In this thesis a new principle of fluid flow measurement, based on the concept of a conventional rotameter, is investigated. READ MORE