Essays about: "Temperaturmätning"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the word Temperaturmätning.

 1. 1. Olika mätmetoder av kroppstemperatur hos hund och katt

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Olivia Blom; Therése Ellenius; [2018]
  Keywords : temperaturmätning; djuromvårdnad;

  Abstract : Att mäta djurets temperatur hör till den grundläggande kliniska undersök-ningen och är en viktig parameter för att kunna upptäcka många sjukdoms-tillstånd. Rektal temperaturmätning har länge varit det vanligaste sättet att mäta djurets kroppstemperatur på inom djursjukvården då det är den metod som hittills har korrelerat bäst med kärntemperaturen. READ MORE

 2. 2. Minska smågrisdödligheten : ett försök att med små medel minska dödligheten första veckan i smågrisens liv

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Matilda Cronqvist; [2018]
  Keywords : Smågrisproduktion; sugga; smågris; dödlighet; öka smågrisöverlevnad; värme; skift di;

  Abstract : Smågrisdödligheten ökar ju fler smågrisar suggan föder då det krävs mer av suggan bland annat en större försiktighet för att inte trampa eller lägga sig på sina smågrisar. Det krävs också att suggan har en bra mjölkproduktion för att kunna försörja ett större antal smågrisar. READ MORE

 3. 3. Övervakningsmetoder och jämförelse av förberedelsetid vid allmän anestesi av föl och unghästar på ett svenskt hästdjursjukhus : en retrospektiv studie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Caroline Gunnarsson; Jessica Gylling; [2018]
  Keywords : häst; föl; anestesi; monitorering; duration;

  Abstract : Ett föls fysiologi ser annorlunda ut jämfört med en vuxen individs fysiologi. Deras omogna fysiologi gör att de blir sårbara och särskilt utsatta vid allmän anestesi, och har en ökad risk för att dö under den allmänna anestesin jämfört med en vuxen häst. READ MORE

 4. 4. En jämförelse av två mätmetoder för kroppstemperatur hos hund under anestesi

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emma Wahlqvist; [2017]
  Keywords : kroppstemperatur; temperaturmätning; hypotermi; esofagustemperatur; rektaltemperatur; anestesi; hund;

  Abstract : Normal kroppstemperatur för hundar är 37,8 – 39,2 grader Celsius men det är frekvent förekommande att de drabbas av hypotermi under anestesi. Hypotermi är ett tillstånd där kroppens kärntemperatur är för låg och definieras vanligen som lägre än 37 grader Celsius. READ MORE

 5. 5. Övervakning av dissociativ anestesi vid ovariehysterektomi på friska katter

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sofie Ericzén; [2015]
  Keywords : övervakning; narkos; dissociativ anestesi; ketamin; alfa2-agonist; monitoring; dissociative anesthesia; ketamine; medetomidine;

  Abstract : Dagligen kastreras många honkatter under dissociativ anestesi i Sverige. Dissociativ anestesi anses vara en relativ säker narkos, med minimal påverkan på djuret. Detta gör att det finns en risk att dessa narkoser övervakas i mindre grad än de narkoser där djuren är sövda med gas. READ MORE