Essays about: "Teresa Yousef"

Found 1 essay containing the words Teresa Yousef.

  1. 1. Konstgräs i park- och lekområden : användning och miljöpåverkan

    University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Author : Teresa Yousef; [2019]
    Keywords : konstgräs; miljöpåverkan; slitage; användning;

    Abstract : Syftet med detta arbete var att problematisera varför användningen av konstgräs har ökat i framförallt parker och lekplatser. Arbetet tar till och med upp hur konstgräset påverkar miljön på olika sätt och vilka ämnen konstgräset innehåller som gör att det inte är miljövänligt. READ MORE