Essays about: "Teresia Nordenborg"

Found 1 essay containing the words Teresia Nordenborg.

  1. 1. Mossor som marktäckare i offentliga miljöer

    University essay from SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

    Author : Teresia Nordenborg; [2011]
    Keywords : mossor; marktäckare; offentlig miljö; mossträdgård; japansk trädgård; skötsel;

    Abstract : Vad har mossa för möjligheter som marktäckare i offentliga utemiljöer? Det är frågan som detta examensarbete genom en litteraturstudie försöker finna svaret på. Mossor har under århundraden varit en uppskattad marktäckare i Japan, landet där det medvetna användandet av mossor i trädgårdssammanhang har sitt ursprung. READ MORE