Essays about: "TerraSAR-X"

Found 4 essays containing the word TerraSAR-X.

 1. 1. Framskrivning av ALS data med TanDEM-X

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : André Wästlund; [2016]
  Keywords : radar; interferometri; framskrivning; InSAR;

  Abstract : För att ha möjlighet att sköta skogen på ett hållbart sätt krävs att vi har tillgång till tillförlitligt data om det skogliga tillståndet. Fjärranalys är och kommer vara en allt viktigare teknik för att tillägna sig denna information på ett kostnadseffektivt sätt och med önskad kvalitet. READ MORE

 2. 2. Analys av säsongsvariationer vid skattning av skogliga variabler med InSAR teknik

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Edward Sjödin; [2016]
  Keywords : skogsinventering; InSAR; TanDEM-X; TerraSAR-X; radar;

  Abstract : Skogen är viktig på många sätt, eftersom skog är en resurs både som råvara, energikälla och kolsänka. För kontroll av tillväxt, avgång och planering av skog och skogsskötsel har man historiskt genomfört inventering med manuella metoder genom fältpersonal, vilket både är kostsamt och endast ger en bedömning om skogens tillstånd just i de ögonblick skogen inventeras. READ MORE

 3. 3. Exploitation of Digital Surface Models from Optical Satellites for the Identification of Buildings in High Resolution SAR Imagery

  University essay from KTH/Geoinformatik

  Author : Rebecca Ilehag; [2016]
  Keywords : SAR; DSM; GeoRaySAR; nDSM; building detection;

  Abstract : Interpreting a Synthetic Aperture Radar (SAR) image and detecting buildings can be a difficult task visually. In order acquire an overview of an area that has been affected by a disaster, such as an earthquake, SAR is useful due to its independence of weather conditions and the time of the day. READ MORE

 4. 4. Comparison and Fusion of space borne L-, C- and X- Band SAR Images for Damage Identification in the 2008 Sichuan Earthquake

  University essay from KTH/Geoinformatik och Geodesi

  Author : SIN WAI LAU; [2011]
  Keywords : Remote sensing; SAR; image fusion; Sichuan earthquake; PALSAR; RADARSAT-1; TerraSAR-X;

  Abstract : Remote sensing has been widely used in disaster management. However, application of optical imageries in damage detection is not always feasible for immediate damage assessment. In the case of the Sichuan earthquake in 2008, the damaged areas were covered by cloud and fog for most of the time. READ MORE