Essays about: "Thamesmead"

Found 1 essay containing the word Thamesmead.

  1. 1. Thamesmead : brutalistisk vision och brutal verklighet

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Stina Dahlström; [2014]
    Keywords : Thamesmead; Brutalism; London; Förort; Bostadsområde;

    Abstract : Thamesmead är ett förortsområde i London, söder om Themsen. Dess arkitektur har, sedan det byggdes i slutet av 60-talet, skildrats på film ett flertal gånger. Den karaktäristiska utformningen är ett exempel på 1960- och 70-talets brutalistiska arkitektur som väcker olika känslor hos brukare och arkitekter. READ MORE