Essays about: "The 4W-Framework"

Found 1 essay containing the words The 4W-Framework.

  1. 1. Technological Innovation Systems for Decarbonisation of Steel Production

    University essay from Lunds universitet/Miljö- och energisystem

    Author : Matilda Axelson; [2016]
    Keywords : Carbon Capture and Usage; Carbon Capture and Storage; Technology Readiness Level; Emission Mitigation; Low-Carbon Steelmaking; Technological Innovation System; Breakthrough Process Technologies; Innovation; Industrial Decarbonisation; The 4W-Framework; Circular Economy; Industrial Symbiosis; Technology and Engineering;

    Abstract : Den europeiska stålindustrin står för en betydande del av EUs CO2-utsläpp, men har samtidigt begränsade möjligheter att minska utsläppen från befintliga produktionsmetoder. Det krävs därför nya, banbrytande processinnovationer för att åstadkomma verkligt stora utsläppsminskningar. READ MORE