Essays about: "The Convention on the Rights of the Child un convention"

Showing result 1 - 5 of 34 essays containing the words The Convention on the Rights of the Child un convention.

 1. 1. Möjligheter och svårigheter med odling på två förskolegårdar i Mellansverige : en intervjuundersökning av Backa förskola och Ringmurens förskola

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Clara Bornfeldt Persson; [2022]
  Keywords : odling; förskolor; barn; lagstiftning;

  Abstract : Barns utveckling kan påverkas positivt av odling som pedagogiskt verktyg, varför förskolor är en lämplig plats att använda odlingar på. Det finns både lagar som kan uppfyllas genom odling med barn, och lagar som begränsar användningen av odlingar. READ MORE

 2. 2. Sweden and Children's Rights: A case study of Sweden's ratification of the Convention on the Rights of the Child

  University essay from Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Albin Lagerlöf; [2022]
  Keywords : Sweden; Convention on the Rights of the Child; Norm; Role; Identity; Law and Political Science;

  Abstract : In 1989, the General Assembly of the United Nations adopted the Convention on the Rights of the Child (CRC). The convention, whose purpose is to ensure and protect children’s rights globally, was later ratified by Sweden 1990. Thereby, the country committed itself to legally follow the articles of the convention. READ MORE

 3. 3. Att omsätta barnkonventionen i praktiken:En kvalitativ studie av hur kommunövergripande barnrättsarbete påverkar verksamheters implementering Examensarbete i

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Author : Lotta Schneider; [2021-01-08]
  Keywords : Children´s Rights; ; UN Convention of the Rights of the Child; CRC; Implementation; Local Level; Municipalities; Public officials; Strategic Work;

  Abstract : In January 2020 the UN Convention of the Rights of the Child (CRC) became Swedish law. Many of the rights described in the convention are provided on a local or regional level, close to the children. READ MORE

 4. 4. Skolgårdsgestaltningen påverkar användningen : gröna kvaliteter stärker ungdomars rätt till lek och vila

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rut Lindeberg; [2021]
  Keywords : landskapsarkitektur; ungdomar; skolgårdsgestaltning; barnkonventionen; gröna kvaliteter;

  Abstract : Kring ungdomars skolgårdar finns en osäkerhet, målgruppen räknas som barn samtidigt som de närmar sig vuxen ålder. FNs Barnkonvention blev 2020 svensk lag vilket ger ungdomar rätt till lek och vila, under pauser från skolarbetet. Skollagen ger dock inget uttalat stöd för en skolgård utan fokuserar på målstyrda kunskapskrav. READ MORE

 5. 5. Lekkontoret - designing an environment for participatory design practices between adult designers and children

  University essay from Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design

  Author : Catherine Paterson; [2021]
  Keywords : participatory design; children s participation;

  Abstract : Article 12 of the UN Convention of the Rights of the Child asserts that children have the right to participate in society, express their views and have their opinions respected. A 2009 revision of the Article outlines that, to achieve this, states should “provide an environment that enables the child to exercise her/his right to be heard”(CRC, 2009). READ MORE