Essays about: "The future of money"

Showing result 1 - 5 of 258 essays containing the words The future of money.

 1. 1. A SCENARIO ANALYSIS OF PLATINUM GROUP METALS WITHIN THE TRUCKING INDUSTRY

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Sara Arnhjort; Karin Rundqvist; [2020-07-22]
  Keywords : Trucking industry; Platinum group metals; PGM; Scenario planning; PGM within trucking industry;

  Abstract : Platinum Group Metals (PGM) are important components within the automotive industry, used for cleaning vehicles toxic gas emissions. An increasing demand of these metals have been observed, and simultaneously, mining organisations have been experiencing declining ore grades in the mines, causing the demand to exceed the supply. READ MORE

 2. 2. The Entrepreneur's Hunt for Smart Money: A qualitative study of the entrepreneur's perspective on the investment process

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Author : Frida Nordenfors; Filippa Wähl; [2020]
  Keywords : entrepreneurial finance; entrepreneurial investment process; entrepreneur-investor relationship; expansion phase; high-growth start-up;

  Abstract : Start-up companies, and subsequently the entrepreneurs, have an increasingly important role in today's global economy. Besides contributing to economic growth, they also have a crucial impact on the society in promoting innovation and productivity since their businesses contribute to technological changes and innovative solutions. READ MORE

 3. 3. Livsmedelsproduktion, ett framtidsämne? : grundskolelärares syn på lärandet om livsmedelsproduktion

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lovisa Filipsson; [2020]
  Keywords : livsmedelsproduktion; lärande; grundskola; studiebesök; läroplan;

  Abstract : Historiskt sett har livsmedelsproduktionen varit en del av gemenemans vardag. Dagens långa avstånd till livsmedelsproduktionen är både fysiskt och mentalt stort, vilket har visats sig ha en negativ inverkan på kunskapen om livsmedelsproduktion (Lundström, 2010). READ MORE

 4. 4. Statistical Evaluation and Modelling of Landslide Initiation Points in Western Norway

  University essay from Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI); Lunds universitet/Teknisk geologi

  Author : Tim Starke; [2020]
  Keywords : landslide; landslide modelling; debris flow; Norway; fuzzy logic; GIS; susceptibility; hazard; geohazard; natural disaster; Technology and Engineering;

  Abstract : Norge drabbas årligen av hundratals jordskred vilket leder till betydande ekonomisk skada och fara för liv. Därför bedriver norska myndigheter och forskningsinstitutioner omfattande forskning om jordskred och vidtar åtgärder för att övervaka, modellera och slutligen mildra konsekvenserna av och förebygga dessa. READ MORE

 5. 5. Side Streams Throughout the Food Supply Chain in Västra Götaland - A Study of Reported Data, Interviews with Food Producers and a Simplified LCA Case Study

  University essay from Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Author : Emma Kihlberg; [2020]
  Keywords : Food waste; Food loss; Side streams; Food supply chain; Västra Götaland; Food producers; LCA; Life cycle assessment; Sidoströmmar; Livsmedelskedjan; Livsmedelsproduktion; Livscykelanalys; Matsvinn; Matavfall; Technology and Engineering;

  Abstract : Vikten av resurseffektivitet i livsmedelskedjan är tydlig, eftersom denna sektor är en av de största bidragarna till negativ klimatpåverkan globalt. Målet med den här uppsatsen var att utforska sidoströmmar av mat inom livsmedelskedjan i Västra Götaland, för att kartlägga hur mycket som redan är täckt i statistiken och vilka luckor i datamaterialet som finns för framtida forskning att täcka. READ MORE