Essays about: "Therese Dahlberg"

Found 2 essays containing the words Therese Dahlberg.

 1. 1. Exploring Market Creation by Entrepreneurs in Sweden : How Value Innovation Fosters the Creation of New Markets

  University essay from Stockholms universitet/Management & Organisation; Stockholms universitet/Management & Organisation

  Author : Merve Beyza Kubilay; Therese Dahlberg; [2020]
  Keywords : market creation; value innovation; Blue Ocean Strategy; startups; innovation management;

  Abstract : As new markets continuously emerge, increasing academic attention has been devoted to identifying what factors predominantly foster this process. Notably, scholars have coupled market creation with value-creating innovations; new markets emerge due to generation of novel customer value. READ MORE

 2. 2. Grön Diakoni : miljö och aktivitet

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Therese Dahlberg; [2020]
  Keywords : grön diakoni; miljöpsykologi; grön rehabilitering; hälsoträdgårdar; trädgårdsterapi; green diaconia; environmental psychology; green rehabilitation; healing gardens; garden therapy;

  Abstract : Detta är en studie om möjligheten att använda gröna rum för verksamhet inom diakoni. Ur ett miljöpsykologiskt perspektiv och i en jämförelse med hälsoträdgårdar studeras hur sådana platser som Svenska kyrkan använder för grön diakoni, idag används och är utformade. READ MORE