Essays about: "Tidskrift för Genusvetenskap"

Found 2 essays containing the words Tidskrift för Genusvetenskap.

 1. 1. Problems of Positioning. A qualitative study of narratives in a debate

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Author : Maja Östling; [2019-07-02]
  Keywords : positioning; diffraction; affect; citation; Sara Edenheim; Nina Lykke; Tidskrift för Genusvetenskap; autoethnography;

  Abstract : This thesis aims to explore how positions of oneself and others are constructed in a debate,how these positions also construct the debate, and how this could have performative effectson the reader. The particular debate analyzed here is one between Sara Edenheim and NinaLykke, and published in Tidskrift för Genusvetenskap in 2010-2013. READ MORE

 2. 2. Skilda vägar : rumsliga statistiska analyser av kvinnors och mäns rörelsemönster

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Göran Sevelin; [2015]
  Keywords : park; genus; kön; rädslans geografi; Jämställdhet; miljöpsykologi; rörelsestråk;

  Abstract : Denna studie påvisar en signifikant skillnad i hur kvinnor och män uppger att de går och rör sig genom två studerade grönområden. Ett utfall som är förväntat utifrån tidigare forskning som menar att kvinnors rörelsemönster begränsas av ett upplevt, såväl som reellt, hot om våld. READ MORE